Prisme areal

Rett prisme med høyde, h, bredde, b og lengde, l. Prismet kan dermed beskrives ved tre størrelser: lengden l , bredden b og høyden h. En terning består av seks kvadratiske sideflater. En prisme med sidelengden s. Og terningens overflateareal er A = 6s 2. At sidelengden er s betyr at det er plass til s volumenheter langs hver kant.

Et geometrisk prisme er en romfigur. Overflate og volum av prismer. Prismet blir bestemt av en mangekant (polygon) som markerer grunnflaten, og et linjestykke som markerer høyden. Polygonen er den samme i toppen.

Les mer om fremgangsmåten for å finne prismens overflate. Formel og generell informasjon. Volumet av et rett prisme.

Et rett prisme er en tredimensjonal figur der sidene står vinkelrette på grunnflaten. Grunnflatens areal = Eller vi kan skrive det som ett regnestykke: .

Volum og overflate av et rektangulært prisme. Et rektangulært prisme er et tredimensjonalt objekt med seks rektangulære sider eller fire rektangulære sider og to kvadratiske sider. Motsatte sider er like og parallelle.

Romdiagonaler har samme lengde. A prisme består av to parallelle baser og en lateral overflate. Kalkulatoren gjør utregninger i et vinkelrett regulær prisme. A vinkelrett prisme har to sider som står vinkelrett på basene.

Et regulær prisme er en prisme hvor alle sidene har samme lengde. Gjennomgang av volum og overflate av et prisme for trinn. Notodden Ressurssenter og Anund Helgesen underviser i volum og overflate av prismer. Lengde, areal og volum – Duration: 8:31. Alle sidekantene har derfor samme lengde.

Dersom sidekantene av terningen er lik a, kan terningen se slik ut: Kube3. Et firkantet prisme vil jo være en hvilken som helst firkantet grunnflate som også har høyde. Arealet vil jo være summen av alle flatenes areal.

Ganges denne med får vi arealet av både topp og grunnflate. Topp og grunnflaten kalles for endeflater. Avstanden mellom endeflatene er høyden i prismet.

En kube er et prisme hvor alle sidekantene er kvadrater. Et prisme får navn etter formen på .