Regler for fiskeri med garn

Du kan bruke garn med samlet lengde på inntil 2meter. Men hvis du fisker etter torsk, kan garnet maksimalt ha en samlet lengde på 1meter. Minste tillatte maskestørrelse for bunnsatte garn (også trollgarn), som settes sør for 62°N, er 1mm.

Dette gjelder ikke for fiske etter sild med . Slik er reglene for fiske etter anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) i sjøen: Fritidsfiskere kan fiske i sjøen etter laks, sjøørret og sjørøye med stang og håndsnøre hele året, og de trenger ikke betale avgift for å fiske.

Det er ikke tillatt å bruke mer enn to snører eller stenger per båt. Ved fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye må du huske: at det kun er tillatt å fiske med stang og håndsnøre. Nasjonale forskrifter gir utfyllende regler om redskapbruk. Minstemål Reglene om minstemål er satt for å hindre fangst av umoden fisk.

Begrensningene gjelder også for fritidsfiske,. Ved fiske etter torsk er det ikke tillatt å nytte garn med en samlet lengde på mer enn 1meter, se forskrift om begrensninger i torskefisket § 2. Omsetning av fritidsfisket torsk er som .

Ved fiske i sjøen med garn (vanlig settegarn, flytegarn etc), må en huske: At det er forbudt å fiske etter villaks, sjøaure eller sjørøye. At en plikter å sette redskapen slik at du ikke får laks, sjøaure eller sjørøye. Regler for garn og ruser – Ulnits. Der hersker en del forvirring om begrebet “fritidsfisker” – især blandt ikke fiskende, som ofte mener, at fritidsfiskeri og lystfiskeri er det samme. Begreberne “lystfiskeri” og “sportsfiskeri” dækker over rekreativt fiskeri med stang og line, mens begrebet “fritidsfiskeri” dækker rekreativt . Som lyst- og fritidsfisker må du ikke sælge din fangst.

Derudover skal du være opmærksom på en række regler , du skal overholde. Information om reglerne kan du finde på de følgende sider. I denne folder finder du de vigtigste regler om lystfiskeri, fritidsfiskeri, fiskepleje, fredning m. Regelverk for fritidsfiske med garn. Du har lov til å sette opptil 2meter garn.

Denne konsesjonen følger båten og den som disponerer den. Antall personer om bord utløser dermed ikke noen utvidede rettigheter. I praksis gir dette deg lov til å sette f. Turister får ikke bruke garn , teiner, ruser, liner og lignende.

Utenlandske turister kan kun bruke håndholdt redskap ved fiske i sjøen. Troféfisk Du kan ta med deg opp til kilo fisk og i . Innlandsfisk er alle andre fiskearter i ferskvann enn laks, sjøørret og sjørøye. Innsjø omfatter også begrepene vatn og tjern. Utvisning er en tillatelse til å fiske med garn eller andre bundne redskaper utover det som er tillatt etter de generelle reglene fastsatt i denne forskriften eller kommunal . Det er kun tillatt å bruke stang, pilkestikke og håndsnøre med sluk, flue, krok med agn, utrigger (planer boards), djuprigger, bunnsatte garn , teiner. Fiske etter kveite: 4mm.

Storruse med og uten ledegarn er forbudt. Flytegarn eller garn som ikke er satt langs bunnen . For at sikre at fiskeriregler er kendt for alle der driver fiskeri på fjorden har parter ved Nissum Fjord og myndigheder i samarbejde lavet en informationsfolder om de særlige regler som er gældende i Nissum Fjord og Felsted Kog. Mere information om fiskeriregler i Nissum Fjord og Felsted Kog er beskrevet i . I dag er det stort sett “senegarn” som brukes.

Rett og slett fordi det ofte er lagd av fiskesene. Den kommer i en mengde farger, lengder og høyder – og har ulike maskevidder. Og bruker du riktig farge . Her presenterer vi noen av reglene som er atktuelle i forbindelse med bruk av produkter kjøpt hos oss.

Til nå er settegarn inndratt, fordi de var satt i strid med påbudet om nedsenking av garn. I tillegg til hovedregelen i § er det gitt spesielle regler for fiske i fredningssoner utenfor vassdrag med anadrome laksefisk i forskriftens § 2:. For statsgrunn i Troms og Nordland sør til og med Ballangen gjelder følgende regler. Hardangerfjorden er forbode frå 1.