Regler for kassemedarbejder

Se, om du må arbejde alene om aftenen som fritidsjobber, hvor meget du må løfte, når du har et fritidsjob, og hvad du skal gøre, hvis du som fritidsjobber bliver fyret. Det skal gennem grundig oplæring og effektivt tilsyn sikres, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. For så vidt der findes skærpede bestemmelser om unges beskæftigelse, herunder højere aldersgrænser for visse former for arbejde, i andre regler , gælder disse bestemmelser forud for . Kapitel – Arbejdstid m. Ja, så er der nogle helt specielle regler for hvad du må, og hvad du ikke må i dit fritidsjob.

Herunder har vi samlet nogle af disse regler. Hvor gammel skal man være for at kunne få arbejde? Og hvor meget kan du få i løn? Den slags spørgsmål er vigtige at få svar på, hvis du er ung jobsøgende – eller allerede har et job.

Den instruktion, du får af din arbejdsgiver, leder eller fra medlemmer af sikkerhedsor- ganisationen, har du ansvar for at følge. Jeg havde lige en diskussion med min søster om hvor gammel man skal være for at stå i kassen. Hun siger og begrunder det med at du ikke må have med penge at gøre for du er 1 og jeg siger 1 da de store supermarkeder som føtex osv tit ansætter folk til at sidde i kassen fra de er 1 og jeg selv har .

Arbejdsgiveren har ansvaret for at arbejdsmiljølovens regler overholdes, og at kasseassistenterne får instruktion i, hvordan de skal udføre arbejdet i hensigts- mæssige arbejdsstillinger. Arbejdslederen kan på vegne af arbejdsgiveren sørge for, at medarbejderne får den nødvendige instruktion og skal medvirke til, . Så vidt jeg ved er der ingen regler for hvor gammel man skal være. Dog skal man være så gammel at man overhovedet må arbejde. Uden helt at vide det vil jeg tro at problemet med alderen er at der ikke kan hæftes for evt forsvundne penge hvis ikke . Det er A- kassemedarbejder Lotte Lærke, som deltager i den første Fællessamtale på Jobcentret. Vi går ikke med til samtalen for at skabe modsætninger men samarbejde, så der bringes mest mulig værdi til den ledige.

Ved at deltage følger vi bedst den ledige og kan bistå ham i det videre forløb. Ved årsskiftet træder en række nye love og regler i kraft, som kan have stor betydning for din hverdag. Du kan få et overblik over nogle af dem her. Det betyder, at det er lovligt at sælge e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin i Danmark, hvis produkterne er anmeldt hos Sikkerhedsstyrelsen.

Reglerne gælder for alle typer af e-cigaretter, som kan anvendes til væske med nikotin. Regler og afgifter får os til at smide mere mad ud. Friske, spiselige varer ryger u fordi bureaukrati gør det dyrt og svært at donere eller sælge dem videre.

Fødevareministeren vil se på forhindringerne.

Har medarbejderen ikke brugt sin højere uddannelse de sidste fem år eller mere, kan han eller hun muligvis få VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Det afhænger af en konkret vurdering. Er medarbejderen for eksempel uddannet folkeskolelærer, men har arbejdet som kassemedarbejder i et supermarked de sidste syv . Her kan du finde viden om regler og muligheder inden for medarbejderforhold samt virksomhedsdrift og -udvikling. Hvis du opfylder og overholder en række betingelser, kan du få kontanthjælp.

Bliv klogere på reglerne om kontanthjælp her. Opgaver: Du får ansvar for vores bakeoffafdeling i forhold til produktion og opfyldning, samt pakning af tørkager, weekend-morgenbrød m. Du skal tilsikre at alle regler i forhold til produktion af fødevarer bliver overholdt. Opstart er hurtigst muligt.

Der må forventes at der den første tid vil være meget oplæring i weekender.