Regler for placering af vandmåler

Placering af vandmåler. Download en vejledning til hvordan du monterer en vandmåler fra TREFOR Vand. I det følgende er redegjort for de love og regler , der gælder for opsætning af vandmålere.

Ifølge bekendtgørelse nr. Odsherred Forsyning har derfor besluttet, at vandmålere i sommerhuse skal placeres i målerbrønde.

Det er således Odsherred. Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring. Gældende regler , måletekniske meddelelser og typegodkendelsesattester for vandmålere er anført nedenfor. Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter.

Installation af vandmåler. Link til bekendtgørelse nr. Hvor skal en vandmåler placeres, er der nogen specielle krav til dette ? Smeden har monteret vandmåler til den ene lejer, nede i badeværelset hos.

Afsnittet, som er mærket med blåt, er specielt målrettet mod dig som VVS-installatør. Der er krav om, at der skal være en vandmåler i huset. Hvis det vedrører vandmålere i Albertslun skal du rette henvendelse til Albertslund Forsyning. DDS – regler for hygiejne ved arbejde med vandledninger. Alle vandmålere aflæses elektronisk, der skal ikke længere indsendes målertal til vandværket.

Vandmålere og sprinkleranlæg. Denne aflæsning finder sted i løbet af de første dage i januar hvert år. Udskiftning og kontrol af vandmålere sker i henhold til gældende regler om kontrol af vandmålere. I henhold til regler må vandmålere , som benyttes til afregning af. Du vil i god tid forinden modtage et informationsbrev om hvornår vi planlægger at udskifte vandmåleren hos dig.

Vandværket opsætter derfor vandmålere ved alle ejendomme og dette arbejde udføres kun af Sandved Vandværks VVS håndværker. BSF – Forslag til folketingsbeslutning om at indføre obligatorisk brug af vandmålere på varmt og koldt vand i alle flerbrugerejendomme, herunder. Lejelovgivningen indeholder ingen regler om pligt til måling af forbrug af vand og varme – reglerne om måling har som nævnt ovenfor sit udspring i byggeloven. Når vandmåleren er udskiftet, vil du få en seddel med oplysning om udskiftnings dagen samt målerstand på den nedtagne vandmåler.

De vandmålere , som udtages til stikprøvekontrol, sendes til afprøvning på et akkrediteret laboratorium. Viser afprøvningen, at en vis . Hvad siger loven om individuel måling af varmeforbruget?

Regler for individuel måling af varme er beskrevet i Klima-, Energi- og Bygningsministeriets bek. I nybyggeri og ved nyinstallering af varmeanlæg i . Derudover kan det blive.