Septiktank tømning

Billig tømning af septiktank og andre brønde med flydende affald. Vi klarer kloakken når den skal suges og spules. Er din ejendom ikke tilsluttet offentlig kloak, er den omfattet af Tårnby Kommunes tømningsordning.

Slamsugerne har svært ved at komme frem i disse områder, og ejendomme som ligger på den faste rute kan derfor opleve, at tidspunktet for tømning af septiktanken må flyttes. Vil du bestille tømning ? Her kan du selv bestille tømning af din samletank eller ekstratømning af din septiktank.

Klik her for at bestille tømning. Ved bestilling af ekstratømning er tømning af køkkenbrønd og sivebrønd samt spuling inkluderet i prisen. Bemærk: online bestilling er kun muligt på hverdage. Dog kommer tømningsbilen gerne, hvis din tank trænger til akut tømning. Udenfor de kloakerede områder, i det åbne lan findes der i Vejle Kommune, private bundfældningstanke i form af septiktanke, trixtanke eller lignende bundfældningstanke til almindeligt husspildevand.

I henhold til Regulativ for tømning af bundfældningstanke skal alle . Den årlige tømning er også med til, at spildevandsanlægget forbliver velfungerende. Tømmes tanken ikke, vil slamkammeret i tanken blive fyldt op, og slam og andre urenheder vil fortsætte videre til . Ved at kontakte Reno Djurs eller Djursland Kloak Service på tlf.

Bundfældningstanke ved helårshuse og helårsbeboede sommerhuse tømmes gang årligt. En septiktank kaldes også en bundfældningstank – eller en trixtank. Dens funktion er at tilbageholde slam, papir, fedt og andre affaldsstoffer fra det spildevan som udledes.

Nedenfor kan du få information om dato for sidste tømning , sidste besøg, næste besøg m. Tømning af bundfældningstank. Se hvornår du sidst har fået tømt din bundfældningstank og tidspunkt for næste tømning. Tanken tømmes som udgangspunkt inden for den samme måned hvert år. For at være sikker på at modtage . Kært barn har mange navne, mange kalder den en septiktank , mens andre kalder den en trixtank eller en bundfældningstank. Uanset navn er funktionen den samme.

Ordningerne trådte i kraft 1. I flere sommerhusområder og mange steder på landet anvender man bundfældningstanke (også kaldet septiktanke eller trixtanke) til nedbrydning af spildevandet fra husstanden. Der vil automatisk blive udsendt en sms til dig før tømning af septiktank. Sms- servicen kan dog kun lade sig gøre, hvis du har et mobilnummer, som er tilmeldt til adressen, hvor tømningen skal foretages.

Hvis der ikke er tilmeldt et mobilnummer på adressen, eller mobilnummeret ønskes ændret, kan dette foretages i . På Bornholm har vi en ø-dækkende tømningsordning, der sikrer, at alle septiktanke bliver tømt regelmæssigt. Hvis din bundfældningstank bliver tømt regelmæssigt, er der mindre risiko for, at indholdet i tanken løber urenset ud og forurener grundvandet og dermed også drikkevandet. Bestemmelserne i regulativet omfatter .

Thisted Byråd har vedtaget en obligatorisk tømningsordning af septiktanke. Hvis du har spørgsmål til tømning af din septiktank. Alle tanke skal tømmes mindst én gang om året – dog får du udsat tømningen, hvis vandforbruget er mindre end mpr. Hvornår bliver min tank tømt?

Du kan se kørelisten her. Ejendomme med samletanke og ejendomme tilsluttet offentlig kloak er ikke omfattet af ordningen. Forsyningen administrerer ordningen, mens driften af den praktiske tømning af tankene er udliciteret til det private entreprenørfirma, FKSSlamson. Ved tømningen skal der være fri adgang til tanken.

Dækslet skal være fritlagt, . Alle hustanke er omfattet af en tømningsordning. Se under kortet, hvornår der tømmes i de enkelte områder. I Næstved Kommune har omkring 4. Med tømningsordningen sikrer vi: en rigtig drift af tankene, fordi vi .