Sølvlodning temperatur

Det vil sige, at materialernes smeltepunkt er det vigtigste parameter. Ved temperaturer under 450° kaldes lodning blødlodning, hvor det stadig er muligt at lodde stort set samme materialer som ved . Det store sølvindhold ( ) af denne legering er et ideelt valg til sammenføjning af rustfrit stål og ikke- jernholdige metaller. Høj mekanisk styrke, korrosionsbeskyttende og fremragende kapillar . Princippet ved lodning er, at emnerne opvarmes til en temperatur , der ligger over tilsatsmaterialets smelte- punkt, men under grundmaterialernes, således at disse ikke smelter.

Loddet flyder u når det tilføres det opvarmede materiale, og der opstår en metallisk binding mellem lod og grundmateriale.

Forskellen på sølvlodning og slaglodning, for det første er temperaturen laver for sølv og tilpasningen skal være meget mere præcis. Des uden skal emnet være helt rent hvor i mod slaglod godt kan brænde igennem galvaniseret . Slaglodning er meget stærkere og tilpasningen behøves ikke være så præcis. Hårdlodning er velegnet til stort set alle sammenføjninger, kun begrænset af om processen er udført korrekt og med det rigtige loddetråd. Fordele ved hårdlodning er bl.

Jeg har prøver at sølvlode med en gul flaskegas. Du kan smelte metaller sammen ved at opvarme dem og smeltende på et fyldstof legering , der danner en fælles , når det køler. Forskellen mellem sølv lodning og slaglodning afhænger helt af den temperatur er nødvendig for at smelte filler legering . Vælges denne form for lodning , kan der opnås delvis usynlige samlinger.

Når metallet varmes op til temperaturer nær smeltepunktet, flytter dets krystallers sig, hvorved der opstår mellemrum mellem dem. Hvis slagloddet flyder lige netop på det tidspunkt, hvor mellemrummene er størst, vil det flyde ind i mellemrummene og . Det tin jeg bruger er Felder ISO-Core RA og består af 95. Blødlodning og hårdlodning adskiller sig fra hinanden ved arbejdstemperaturen.

Ved blødlodning er arbejdstemperaturen under 4°C. Det bedste er den laveste temperatur , hvorved de faser kan forløbe. Herved skånes komponenterne. Er temperaturen for lav, bliver loddetiden væsentlig længere og belaster dermed komponenten længere og fører til problemer med utilstrækkelig forbindelse – såkaldt kold lodning. Med ”kold lodning ” beskrives ikke . Temperaturen på spidsen af en loddekolbe er sædvanligvis rigelig høj til at smelte loddetinnet.

For de Antex loddekolber vi fører, er temperaturen 3– 4°C. Alligevel kan man opleve, at det blyfri loddetin ikke slipper loddekolbens spids. Dette skyldes ofte, at loddespidsen er blevet slidt. Bliver loddekolben først slidt, . Temperaturen indstilles og når kolben er nået den ønskede temperatur , så vil den grønne lysdiode over vælgeren, begynde at blinke. Det tilhørende værktøj som man normalt bruger ved lodning og montering af elektroniske komponenter, er typisk.

Man rengør grundigt de emner man vil lodde sammen. Placer emnerne som de skal sidde. Nogle foretrækker at smøre flussmiddel på, andre .

Rens resterne af flus af, og fortin overfladen med et tyndt, fint lag tin så hurtigt som muligt, for at undgå oxidering. Derefter kan du samle de to flader i alm. Den højere temperatur stresser imidlertid både kredsløbsplader og komponenter, især folie- og elektrolytkondensatorer. En anden overvejelse, der ikke kan overses, er effekten af ​​ temperatur og tid på kvaliteten af ​​loddede samlinger. Da temperaturen af ​​ slaglodningslegering øges, legere og befugtning virkning af fyldstof metal stiger også.

Generelt skal lodning valgte temperatur være over smeltepunktet af fyldstoffet . Mestrer stort set alle svejseformer. Ud over anvendelsen af alle former for svejsemetoder i stål og rustfrit stål er vi også i stand til at tilbyde lodning i gennemløbsovn. Det sker under høj temperatur og med brint som beskyttelsesatmosfære.

VIDEO: Til samling af kobberør kan der benyttes fittings, men lodning er en både hurtigere og billigere metode at samle kobberrør på. Der kan dog være steder,. Når der kommer en lys røgfane fra rørene, har de den rette temperatur Loddetinnet lægges på den modsatte side af, hvor der blev varmet. Blyfri lodning reducere ikke kravene til udsugning, da det især er flusdampe, der skal fanges.

Loddekolbens størrelse og temperatur skal passe til det arbejde, der skal udfø- res.