Sommerfuglearter

Nogle af de danske sommerfugle , jeg har truffet i det fri, og som har siddet stille længe nok til at lade sig forevige. Kun arter er så almindelige, at de findes i stort set hele landet, mens alle de øvrige dagsommerfuglearter samlet set udgør under procent af alle observationer af dagsommerfugle herhjemme. Sommerfugle (Lepidoptera) er en orden blandt insekterne med to par skælklædte vinger og oftest en lang sugesnabel. Ordenen omfatter cirka 1familier og i alt 175. Dagsommerfuglene er velkendte, og mange arter har iøjnefaldende farver og mønstre på vingerne.

People also search for Danmarks sommerfugle – NaturGuide.

De fleste voksne sommerfugle lever kun kort – måske kun uge eller 2. Enkelte arter som Nældens takvinge og Dagpåfugleøje formår dog at leve længere og søger gerne ind i bygninger, hule træer eller fuglekasser for at overvintre. Jun Der findes forskellige slags dagsommerfugle i Danmark. Mange af dem kan du se ude i naturen lige nu.

Nogle hunner hos en af disse, vandmøl (Acentria ephemerella), er vingeløse og træffes svømmende på vandoverfladen. Alle andre danske arter lever på land. Artsliste, systematik og nomenklatur følger Karsholt . May Samtidig er andre sommerfugle også truet, viser ny database.

Forskerne mener, at Danmark skal skrue op for naturbeskyttelsen. Aug Der har været masser af sommerfugle i år – også sjældne gæster, men der skal mere til for at redde de truede arter. Hvert eneste år findes der nye arter herhjemme, de fleste fra gruppen af småsommerfugle. At der, i modsætning til hos fuglene, kun er to arter storsommerfugle, hvor slægts- og artsnavnet er det samme, et såkaldt tautonym.

Aug Så skal der terpes: Her er danske sommerfugle , som er gode at starte me hvis du vil være den lokale sommerfugle -ekspert. Det er disse arter , man begynder me når man gerne vil . Jo længere nord man kommer, desto mere forsvinder mat-sommerfuglene og de arter, der . Velkommen til den danske natur – Lars Andersen side om Danske Dagsommerfugle – Europas sommerfugle – Fjarilar i Sverige – Naturguide. Hos mange Arter har Forvingerne fmukt følvglinfende eller guldglinfende Tegninger. Benene er temmelig lange, tynde og tornede. Larverne er tyndt haarede eller nøgne, med fmaa Vorter, der er ordnede i regelmæsfige Rækker.

Specialiserede sommerfugle har det sværest. Der er stor forskel på, hvilke arter der er uddøde eller truede, og hvilke der stadig klarer sig relativt godt i den danske natur. Det er først og fremmest de sommerfuglearter, der er knyttet til skovene, der har lidt de største tab.

I Danmark er der fundet ca. Selvom blåfuglene er overvejende blå, findes der også orange, grønne og lilla arter. Fælles for blåfuglene er, at de fleste hanners vinger har et metallisk skær, mens de fleste hunner har mere afdæmpede farver.

Sommerfuglene kendes på, at de par hindeagtige vinger og kroppen er dækket af skæl. Vi værner om de flotte sommerfugle , men det er hverken kattens, guldsmedens eller andre insektæderes skyl at der bliver der stadig færre år for år. Det skyldes en forarmelse af landskabet. Men vi kan i haven gøre vor helt egen lille indsats for at være med til at bevare nogle af de arter , som findes i lokalområde.

Et haverum til sommerfuglene Rationalisering i jordbruget og brug af kemikalier har betydet, at mange sommerfuglearter er blevet reduceret i antal. Ved at skabe beskyttede miljøer med mange arter af nektarrige planter i din have hjælper du flere sommerfugle til at overleve.