Thorium affald

Det går omkring gange hurtigere med at nå et sikret niveau med affald fra en Thorium -reaktor, end det nuværende affald fra en konventionel Uran-reaktor. Endeligt er der forslag til meget sikre konstruktioner, sikkerheden kan blive meget bedre en de nuværende reaktorer(men næppe 1 ) og på linje . Er Thorium verdens nye olie – og skal Danmark så have atomkraftværker? Regeringen vil fjerne barrierer for forskning i thoriumbaserede teknologier. Hvad i alverden snakker de om?

Vores videnskabsjournalist dykker ned i fremtidens atomkraft.

Dermed vil thorium om nogle år formentlig kunne bruges i tillæg til uran eller med tiden helt erstatte uran som brændsel i kernekraft. Det betyder billigere brændsel, mindre brændsel til samme energimængde og væsentligt mindre farligt radioaktivt affald med en meget kortere halveringstid end uran. Rubbias thorium -reaktor adskiller sig markant fra andre reaktorer. Den lover idiotsikker drift, mindre farlig affald og endda muligheden for at destruere det atomaffal som i forvejen findes.

Eksperter mener dog, at sikkerhedsgevinsten er marginal i forhold til andre nye konstruktioner. Niels Bohr var inde på tanken om kernekraft til fredelige formål, og det er ærgerligt, at Danmark ikke på officielt plan deltager i forskning og udvikling af thorium. Nogle danske forskere er dog på privat basis ved at udvikle en thorium waste burner til at omdanne affald fra uran til ren energi. En af de grupper er det danske thorium -startup Seaborg Technologies, der for et par år siden gik i gang med at udvikle deres Wasteburner.

En termisk atomaffaldsbrænder, der bygger på en såkaldt smeltet salt reaktor (molten salt reactor), og som kan brænde eksisterende affald fra atomkraftværker.

Komplette kraftværker i størrelsesordenen megawatt pr enhed bygget ind i en kasse på størrelse med en skibscontainer. Yderst begrænset risiko for udslip ved driftsulykker. Drevet af Thorium , som der er rigeligt af. Thorium kan nedbryde eksisterende atomaffald og producerer selv affald , der kun er strålingsrisiko ved i. I et af forslagene til ny, 4. Da thorium findes mange steder i verden, bl. Norge og på Grønlan er det nemt at få adgang til.

Det er svagt radioaktivt og bruges derfor generelt ikke til ikke-atomkraft formål. At atomkraft baseret på thorium er specielt mere sikker end uran, er en myte, der for længst er aflivet”, udtaler Gunnar Boye-Olesen fra organisationen VedvarendeEnergi. Thoriumbaseret atomkraft giver også langlivet, højradioaktivt affald. Og risikoen for ulykker og spredning af radioaktivt materiale . Det nystartede danske firma Seaborg Technologies har nemlig designet en atomreaktor, der baserer sig på en blanding af thorium og affald fra gammeldags atomkraftværker.

Vi vil gerne brænde gammelt nukleart affald. Mange af de andre i branchen ryster lidt på hovedet af det. De synes, at det er lige . Bliver reaktoren for varm, opløses en frossen bundprop, og reaktionen går i stå.

Fordi saltet i reaktor- kernen er flydende, kan affald fjernes, mens reaktoren kører. Almindelige reaktorer skal slukkes helt, for at man kan fjerne affaldet. Thorium og uran-2bliver opløst i smeltet lithiumfluorid i reaktoren.

I Norge alene indeholder forekomsterne af thorium potentielt 1gange så meget energi som landets olie og gas-forekomster. Fordelen ved thorium er, at lagringstiden er en hundrededel af, hvad den er for uran- affald fra reaktorer ligesom stoffet heller ikke kan bruges til at producere atomvåben. Thorium er et grundstof med symbolet Th og atomnummer i det periodiske system. Det er et naturligt forekommende, radioaktivt metal, der overvejes som alternativ til uran i kernekraft.

Under udviklingen af atombomben, blev uran valgt som det materiale, der var det bedste til kernespaltning. Den opnåede ekspertise blev . En smeltet salt-reaktor med samme elproduktion vil kunne klare sig med et enkelt ton udvundet thorium. Mængderne af radioaktivt affald bliver tilsvarende mindre.

Tilmed vil affaldet fra thorium kun være højradioaktivt i 3år, mens det brugte brændsel fra nutidens atomkraftværker skal deponeres i . English translation Thorium er, som andet steds omtalt, reelt ikke radioaktivt. En reaktor, der er baseret på thorium. De kanbenytte atomaffald fraandre reaktorer sombrændsel, hvilket medvirker til atløse affaldsproblemet i stedetforat øge det. Og somdet måske allervigtigste erfissionsprocessen langt lettere at lukke ned for, og størstedelen afde begrænsedemængder affald , processen . Ikke alene vil reaktorer, der er baseret på thorium , være mere effektive.

De vil også kunne udnytte eksisterende affald fra uranbaserede reaktorer. Hvis man kikker lidt på tallene og husker at det, der betegnes som affald stadigvæk indeholder ca. Dette affald , sammen med det . Imidlertid forbundet i reaktoren Ikke var med desto thorium omdannes projektet, mindre ikke til påpegede og spaltbart det et af fissile dem han, i sig U-233. Teknologien indeholdt ikkefare for nedsmeltning, den skabte mindre radioaktivt affald ,oghverken råstoffet eller affaldet kunne bruges i våbenproduktionen.

Det varden norske thoriumlobby, somhavde presset ministeriet til atgåi gangmed enoffentlig udredning.