Udgående logistik

Indgående logistik: Omfatter indkøb og lagerstyring af komponenter og råvarer, der skal bruges i virksomheden. Udgående logistik : Beskriver, hvordan virksomheden håndterer modtagelse af ordrer, . Den udgående logistik står for modtagelsen af de fremstillede færdigvarer fra produktionsafdelingen samt den efterfølgende lagring, ekspedition og distribution af disse. Den omfatter også modtagelse af ordrer fra kunderne. Marketing og salg står for den overordnede planlægning af salget samt fastlæggelse af priser, .

Ved at lade forsendelsen ske direkte fra os aflastes jeres logistikafdeling. Produktion: Består af designudvikling og de aktiviteter, der omdanner de indkøbte råvarer og materialer til færdigvare. God logistik er et væsentligt konkurrenceparameter. Logistiksystemet og logistikprocessen. Herunder ses en oversigt over det samlede logistiksystem.

Virksomhedens hovedaktiviteter, der alle har til formål at medvirke i processen med at fremstille den ydelse, som leveres. Følger umiddelbart efter at produktet er produceret, markedsføring og salg samt .

I indgående logistik er de vigtigste kontrol og lagring af råvarer. Her planlægges, hvad der skal produceres og i hvor store mængder. Har virksomheden indført produktionssystemer som f. Værdikæden består af primære- og støtte aktiviteter. Fremstillingsproces (færdigvarer): den enkelte virksomheds produktion.

Et effektivt udgående logistiksystem vil sikre, at din levering sker hurtigt og nøjagtigt, så dine kunders behov altid imødekommes. Design, udvikling af komponenter og råvarer osv. ZetesMedea hjælper dig me at styrke din udgående logistik ved at kontrollere, at det er de rigtige varer der læsses på de rigtige transportenheder. Du kan anvende systemet på håndholdte . Her kan du se eksempler på, hvad andre tidligere har spurgt os om, og få en idé om hvad du kan finde via denne og andre hjemmesider.

Hvornår er der plukkedeadline? Hvilken tur skal det med på? Er der farlig gods på turen? Hvad er totalvægten og rumfang på turen?

De primære aktiviteter repræsenterer de værdiskabende funktioner, og det . Hvor langt er han på ruten?

Eksempelvis ordremodtagelse, pakning og den fysiske distribution. Dette betyder, at skillelinjen mellem upstream og downstream findes ved den udgående logistik. Upstream aktiviteterne indeholder herigennem hovedsagligt den indgående logistik og produktionen. Jeg har fået en AØ aflevering for.

Den går ud på at jeg skal analysere Hansens flødeis. Hvordan skal det stilles op osv. Vi tilbyder branchespecifikke lagerløsninger tilpasset individuelle produkt- og markedsbehov.

Vi håndterer den indgående varestrøm til vores lagre og foretager kontrol såvel som registrering af indgående varer. Den indgående logistik handler om, hvordan virksomheden får fat i de råvarer, der skal forarbejdes.