Atex områder

Nogle virksomheder har områder , hvor antændelige dampe, brandfarlige gasser og brandbart støv kan forekomme i en blanding med luftens ilt, som kan antændes og skabe en eksplosion. Alle arbejdsgivere har pligt til at gennemgå virksomheden for at identificere, klassificere og afmærke disse såkaldte . I forbindelse med arbejdet med klassifikation af de eksplosionsfarlige områder er der udarbejdet europæiske . KLASSIFICERING AF EKSPLOSIONSFARLIGE OMRÅDER I ZONER. UDSTYR I KATEGORI 1-ELLER .

Udover de traditionelle gasser og væsker findes der også eksplosive områder i industrier som korn- og foderstof, tekstilindustrien, sprøjte- og pulvermaling samt. Elektrisk materiel til brug i områder med brændbart støv – Del 14: Udvælgelse og installation. Eksplosionsfarlige områder klassificeres og afmærkes ud fra sandsynligheden for, at en eksplosi- onsfarlig. EX-produkter er produkter der er godkendte til eller har antistatiske egenskaber, som gør dem egnede til brug i eksplosive områder. ESD er forkortelse for ElectroStatic Discharge.

Den elektriske gennemgangsmodstand skal være . Vi har samlet en række spørgsmål og svar inden for ATEX. Ud over denne vejledning henvises til Arbejdstilsynets vejledning D.

Arbejdsgivere på arbejdspladser med ekplosionsfarlige områder har pligt til at foretage en zone-klassificering – få hjælp af autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Hvordan er det lige med det? Min kollega mener godt, man må. Vi er begge elektrikere. Jeg mener ikke, at man må.

Denne bekendtgørelse gælder for alle virksomheder, hvor der er eksplosionsfarlige områder , og som er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære. Ved eksplosionsfarlige områder forstås områder , hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære i sådanne mængder, . Ex-grundbegreber: Hvor er der Ex- områder ? Stantek er certificeret til at arbejde i eksplosionsfarlige og brandfarlige områder , hvor sikkerhed og uddannelse er et krav. Med mange års erfaring og viden kan vi hjælpe i procesanlæg, fødevarevirksomheder og på kemiske fabrikker. Vi ve at el-værktøj kan skabe gnister og dermed øge risikoen for eksplosioner i . Zone klassificering, indretning og anvendelse af . Det betyder, at antændelige dampe, brandfarlige gasser og brandbart støv forekommer i en blanding med ilt.

Denne blanding medfører, at atmosfæren let kan antændes og dermed skabe en eksplosion. Ved store mængder eksplosiv atmosfære er . ATEX – konsulent Per Kragh.