Brunata målere

På den måde kan man kontrollere Brunatas aflæsning inden for de første tre uger efter årsaflæsningen. Brunata laver fordelingsregnskaber for van varme og energi. Det vil sige, at vi aflæser målerne for at se, hvor mange enheder den enkelte beboer har forbrugt. Ud fra aflæsningerne kan vi beregne hver enkelt beboers forbrug, da vi ve hvor stor en andel den enkelte beboer har af ejendommens samlede forbrug. Hvad viser tallene i displayvisningerne på varmefordelingsmåleren Heat?

Skal der laves om på måleren, hvis radiatoren udskiftes?

Og vi opfylder alle tænkelige behov for både datalogning og fjernaflæsning, så beboeren ikke behøver at være hjemme og vente på, at Brunata kommer og aflæser. Netop derfor er vores målere udstyret med pulsind- og udgange og dataudgange. Hvorfor kalder I jeres . Læs mere om vores målerløsninger nedenfor. Find svar på andre spørgsmål til aflæsning og målere her.

Har du et spørgsmål, som du synes, der mangler svar på her, . Med fjernaflæste målere slipper beboeren for at være hjemme og lukke serviceteknikeren in når måleren skal aflæses. Brunata har løsningen, der samtidig sikrer, at beboere og administratorer kan følge forbruget på måleren dagligt.

Har været kunde hos Brunata i over år. Brunatas elektroniske varmefordelingsmålere Futura Heat måler det faktiske, individuelle . Har desværre aldrig fået oplevelsen af kundeservice. En varmemåler benyttes til udgiftsfordeling i vandbaserede fjernvarme- og centralvarmeanlæg med flere brugere. I fjernvarmeanlæg benyttes en varmemåler, som måler den leverede varmeenergi til hver ejendom, som er tilsluttet.

En service til beboere, der vil spare energi og penge. Hvad kan man forvente i fremtiden? Energibesparelser ved varmemåling. Figuren viser forbrugsudviklingen graddagskorrigeret.

Kontrolgruppen består af ejendomme uden målere. Så selvom målere med OMS er det nye sort, skal kunden være opmærksom på, om de giver den valgfrihed kunden ønsker. Brunata giver valgfrihed til kunderne uden OMS- målere. Det skal være nemmere at vælge andre leverandører til at servicere og aflæse målere og data, end dem der opsatte dem, mener Brunata.

Servicekoncernen Brunata vil give deres kunder mere valgfrihe når der skal vælges og installeres løsninger inden for fordelingsmålere, indsamling af . Trods flere års mere og mere intensiv konkurrence på markedet for varmemålere, har det næsten år gamle ejerledede Brunata International formået at øge omsætningen kraftigt og samtidig forbedre indtjeningen. De seneste år har flere internationale virksomheder vist interesse for det danske marked. Den elektroniske varmemåler måler det faktiske individuelle forbrug i din bolig og sikrer derved at du kun betaler for dit eget forbrug.

Varmemåleren registrerer kun varme fra centralvarmeanlægget som forbrug, dvs.

Den enkelte forbrugers varmeudgift kan derved opgøres som en forbrugsafhængig andel af hele ejendommens varmeudgift – d. Disse målerdata og forbrugsdata visualiseres gennem forbrugsopgørelser og WebMon, Brunatas online visualiseringsprogram. Brunata måler og aflæser varme – og vandforbrug, samt temperatur og luftfugtighed. Inden for servicering tilbyder virksomheden en bred vifte af services, hvilket fører til administrative lettelser, . Brunata er en dansk, familieejet virksomhed med næsten 1års erfaring i at levere forbrugsregnskaber og målesystemer til boliger og bygninger. I dag er løsningerne udstyret med fjernaflæsning og sælges i ca. Brunata udvikler og fremstiller målere og relaterede produkter, der på verdensplan hjælper med til at . Fjernvarme energimåler HYDROMETER.

HOFOrs målernummer, som fremgår af fjernvarmeregningen. Sharkyenergimåleren måler energi i mWh. Til brug for bereg- ning af afkølingen skal m(vandmængden) også aflæses.

Der står som udgangspunkt ingen værdier på målerens display.