Fiskeriloven fritidsfiskeri

Regler for lyst- og fritidsfiskeri. Som lyst- og fritidsfisker må du ikke sælge din fangst. Derudover skal du være opmærksom på en række regler, du skal overholde.

Information om reglerne kan du finde på de følgende sider. I denne folder finder du de vigtigste regler om lystfiskeri, fritidsfiskeri , fiskepleje, fredning m.

I Danmark er der mellem 200. På de følgende sider kan du finde information om regler, fisketegn, fredningsbælter og alt det, du skal bruge som lyst- og fritidsfisker. Du kan læse om sikkerhed til søs på Søsportens Sikkerhedsråds hjemmeside.

Film om reglene i fritidsfiske. Sjekk også ut -kanalen vår med mange andre fine filmer – om hummerfiske, minstemål, fredning, lovlige redskap, turistfiske og spøkelsesfiske. På norsk, engelsk og tysk. Når der konstateres en overtrædelse af reglerne for lyst- og fritidsfiskeri , foretager kontrolmyndigheden som altovervejende hovedregel beslaglæggelse af de anvendte fiskeredskaber mv.

Der er ikke i fiskeriloven udtrykkelig hjemmel til beslaglæggelse af fiskeredskaber.

Beslaglæggelse af fi- skeredskaber mv. Denne bekendtgørelse gælder for fiskeri foretaget af fritidsfiskere , jf. Nævnet kan fastsætte begrænsninger . Området afgrænses i nord henholdsvis af en linie fra Hasenøre på Jyllands østkyst til Gnibens spids på Sjællands vestkyst og en linie fra Gilbjerg Hoved på Sjællands nordkyst til Kullen på . Ud over det i § nævnte lystfiskeri kan personer, der ikke er registreret som erhvervs- eller bierhvervsfiskere, eller som ikke er særligt fiskeriberettiget i henhold til §§ og 2 udøve fritidsfiskeri. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om betingelserne for udøvelsen af fritidsfiskeri , herunder om de . Sæt dig godt ind i reglerne om fredningstider, fredningsbælter og mindstemål.

Ved lystfiskeri i salt- og ferskvand forstås i denne bekendtgørelse: Alt fiskeri med lette håndredskaber, jf. Udvalget er bredt sammensat af ”brugere”, dvs. Lystfiskeri er fiskeri med lette hånd- redskaber, og der skal normalt betales lystfiskertegn.

Grundejeren og dennes husstand skal ikke have fritidsfiskertegn ved fiskeri ud for egen grund. I sjøen kan du fiske uten grunneiers tillatelse. Fritidsfiske i sjøen er en viktig del av allemannsretten. Det frie fisket gjelder i utgangspunktet også fiske med faststående redskap.

Et unntak fra fritt fiske er fiske med faststående redskap etter laks, sjøørret og sjørøye. Her har grunneier enerett på, og i umiddelbar .

Vedrørende rekreativt fiskeri fremgår det videre af fiskeriloven , at fiskeri med stang, pilkeller lignende lette håndredskaber betragtes som lystfiskeri. Retten til at drive fiskeri . Fiskeplejens formål og indhold.