Fjernaflæsning af elmåler

Det er firmaet Kamstrup, der står for selve udskiftningen af elmålerne på vores vegne, og de sender dig et brev med den præcise dato 6-hverdage før udskiftningen. Betjening af den fjernaflæste. Se, i hvilken periode vi. Spørgsmål og svar ditforbrug.

Energistyrelsen har beregnet, at fjernaflæsning og timeafregning samlet set vil være en økonomisk gevinst for elforbrugerne.

Ifølge Energistyrelsen viser erfaringer, at fjernaflæsning øger opmærksomheden på elforbruget så meget, at det . Du får et brev fra os, når vi begynder at fjernaflæse elmåleren hos dig. Den nye elmåler, der bliver sat op hos dig, er gjort klar til fjernaflæsning. Jeg har lige indberettet aflæsning, og så at vi skal have fjernaflæste målere.

Fordelene synes jeg er noget overdrevne: 1. Skal alle have udskiftet elmåleren ? Ja, alle kunder, der har en gammeldags drejeskivemåler eller en nyere elektronisk måler, skal have en fjernaflæst måler.

Fjernaflæsning af din el-måler. Har du en el-måler med fjernaflæsning kan dit el- forbrug aflæses – helt uden at involvere dig. Din el-måler er udleveret af dit el- netselskab, og det er el-netselskabet der afgør om du har en fjernaflæst el-måler. Skal jeg fremover stadig gøre noget aktivt for at aflæse elmåleren ? Elmåleren fra Kamstrup er fjernaflæst. Manuel måleraflæsning af varmemålere og vandmålere er tidskrævende og usikker.

Få en sikker og brugervenlig løsning med fjernaflæsning. Wh-handelspris samt en fjernaflæst elmåler , og netselskabet timeafregner os for dit elforbrug. Og det bliver muligt for dig at se kWh-handelsprisen for det kommende døgn, midt på dagen forinden.

Disse målere giver mulighed for at fjernaflæse kundernes forbrug af f. Det følger af lovgivningen, at alle elmålere skal . En fjernaflæst elmåler skal være i stand til at videreformidle målte data om aftag og levering af elektricitet for de enkelte tidsserier til netvirksomheden og en ekstern enhed. Den fjernaflæste elmåler skal som minimum kunne bringes til at vise akkumulerede værdier for aftag og levering af elektricitet samt den aktuelle . Min første tanke er jo, at det er en fejl. Jeg kan slet ikke se, hvordan vi skulle kunne bruge så meget strøm, siger Flemming Villadsen.

Han aflæser hvert år elmåleren og indberetter tallet til SEAS-NVE. I april blev måleren pillet ned og aflæst af SEAS-NVE og erstattet med en ny, fjernaflæst , digital elmåler. Jeg tror ikke der er mange el forbrugere der er klar over denne ekstra regning, der lige bliver sneget ind af bagvejen, skriver Thorkild S til nationen! Med de nye målere får vores kunder meget nemmere ved . Få et overblik over dit elforbrug. Har du en fjernaflæst elmåler , kan du følge dit forbrug helt ned på timebasis.

Har du denne måler (på billedet herover), skal du ikke foretage dig noget – så er din elmåler allerede blevet skiftet. SEAS-NVE har igennem de seneste år skiftet de fleste elmålere hos vores 375. Samtlige én million målere vil blive skiftet. At komme ud til så mange adresser kræver grundige forberedelser og masser af kommunikation.

Eltel Networks rådgiver, designer, bygger og vedligeholder løsninger til tele- og datakommunikation samt forsyningsvirksomheder. I forbindelse med et generationsskifte af elmålere står Eltel Networks for at levere en integreret løsning, som skal kunne fjernaflæses direkte af forsyningsselskaberne. I traditionelle elmålere. Find vejledningen til din fjernaflæste elmåler via linket. Med den intelligente elmåler er det først og fremmest miljøet, som er den store vinder.

For på sigt giver den mulighed for en række energibesparende tiltag. Herunder blandt andet mulighed for at styre husholdningens elforbrug på en helt ny måde. Hvad er fjernaflæsning ? Med din nye fjernaflæste elmåler henter Thy-Mors Energi automatisk data om dit faktiske elforbrug.

Måleren sender hver dag dine forbrugsoplysninger til Thy-Mors Energi, hvor oplysningerne gemmes, så du undgår selv at skulle foretage årsaflæsningen.