Fremstilling af brint

Hvis fossile brændstoffer , der anvendes til at producere den elektricitet, der kræves for at adskille brint og ilt , så brug af brint som en miljøvenlig energikilde bliver moot , de fossile brændstoffer selv vil stadig skabe miljøgifte og bruge op naturressourcer. Atomkraft er en lovende metode til fremstilling af brint. Brint eller hydrogen er ikke en energikilde, men en energibærer, der kan bruges til at oplagre og transportere energi.

En energibærer i en eller anden form vil være nødvendig, hvis en væsentlig del af vores energiforsyning skal baseres på vedvarende energi. Vindmøller og solceller producerer ikke energi i samme takt, som . Brint er flere gange blevet nævnt som mulighed for at opbevare overskydende energi fra vindmøller i tidsrum, hvor elprisen er meget lav.

Men der er en række væsentlige omkostninger forbundet med at bruge store mængder elektricitet til brint – fremstilling. Omkostninger, som foreløbig afholder . Figuren viser aluminiums-klynger som reagerer med vand og producerer brint. I midten af billedet ser du et vandmolekyle (den røde kugle er et ilt-atom og sølvkuglerne er brint ) som bliver spaltet på overfladen af en aluminiums-klynge.

Udvikling af ny minireaktor til effektiv fremstilling af brint til brændselsceller. Teknologisk Institut er med til at sikre, at Danmark er blandt de førende lande inden for forskning i vedvarende energi baseret på brint. Som en ny brintaktivitet blandt mange andre er Instituttet i færd med at udvikle en reaktor, der kan fremstille ren . Reformeren er yderst effektiv, samtidig med at den vil kunne benyttes til mange andre typer brændstoffer.

Eksempler herpå kunne være metanol og ethanol.

Med et nyt projekt bliver det nu muligt at producere brint i mindre anlæg ved hjælp af induktionsopvarmede katalytiske processer. Dermed bliver brintproduktionen fleksibel i forhold til at udnytte overskudsstrøm fra eksempelvis vindmøller. Samtidig kan det blive en måde til at gemme overskudsstrøm. Men hvis vi fortsætter med at bruge energi som nu, løber vi før eller siden tør for de fossile brændstoffer.

En mulig arvtager står klar i kulissen: brintenergi. Allerede nu leverer brint energi til biler, computere og hospitaler, og nye tekniske gennembrud gør, at brinten på længere sigt er en troværdig afløser for kul, gas og olie. Folkecenteret leverer komplet viden om brintanlæg til lokal produktion af brint. Systemet består af jævnstrøms forsyning, elektrolysere, Hbehandling, medium- og højtryks lagring og en påfyldningsstation til køretøjer. Brint forsyningsstationer kan blive integreret i bygninger eller stå for sig selv.

Hypotese: Brint kan fremstilles af metal plus syre. Teori: Brint er den ”dagligdags” betegnelse for stoffet dihydrogen: H2. Man siger, at brint kan fremstilles ved at blande metal og syre – det skal undersøges nærmere med de følgende småforsøg. Apparatur: Små reagensglas.

Mange mener, at brint kan være fremtidens energibærer i et brintsamfund. Brintsamfundet er drømmen om det fuldstændig forureningsfrie samfund med rigelig energi. Men brint skal jo produceres på den ene eller anden måde…….

Fremstilling i et laboratorium. Sikkerhed – bær altid briller og kittel .

Gennem den kemiske industri eller import har Danmark tidligere måtte skaffe brint, men en helt ny epoke vil indledes med brintfremstillingen fra overskydende vindkraft når forbrugerne ikke bruger strøm om natten. Fordi man ikke har brugt denne mulighed tidligere har især lande med vandkraft stået for fremstilling af brint. Arbejdet er støttet af Højtekno- logifonden , EUDP og Energinet. Siemens, der alle har en betydelig ekspertise på området.

Det er en myte, at alkalisk elek- trolyse er ineffektivt, når det handler. Projektets titel, Hydrogen fremstillet ved elektrolyse. En verden af værksteder. Ved reforming processen fremstilles brint , som efterfølgende anvendes i brændselsceller. Det kræver store mængder energi at udvinde brint.

Skatterådet kan vejledende udtale, at virksomheder, som . Og hvis brintbilen skal give nogen som helst mening som fremtidens drivmiddel, skal den udvindes på en måde, som forurener. d eller køb adgang til alt indhold på fyens. I Hobro arbejder man på at løse en af kerneudfordringerne i den grønne omstilling. Via elektrolyse skal billig vindmøllestrøm laves til brint , som kan bruges i transportsektoren.

For ammoniak har det kun været muligt at finde oplysninger om et elforbrug. Tallet for energiforbrug ved ammoniak omfatter også energiforbruget til fremstilling af den nødvendige mængde af råmaterialerne kvælstof og brint jf. Energiforbruget for fremstilling af b-hydroxyalkylamid er oplyst af producenten, .