Innovative processer

Har du brug for værktøjer til at sætte fokus på at få det bedste ud af den foranderlige arbejdsverden, du befinder dig i? Vil du gerne kunne anvende relevante værktøjer og kreative metoder, der indgår i innovationsprocesser? Vil du gerne have viden om innovationsprocessens forskellige faser til at finde nye løsninger på . Det er vigtigt at have åbne og eksplorative processer for at få et effektskabende og innovativt produkt. For det andet løber innovationens kreative præmisser panden mod muren, når den møder skema og procedurer i det offentlige bureaukrati, konkluderer Jesper Christiansen, der studerer innovation i det . Der skelnes mellem fire innovationstyper: Produktinnovation, procesinnovation, organisatorisk innovation samt markedsføringsinnovation.

Denne model fokuserer på produktinnovation. Fælles for alle typer innovationer er, at der er tale om noget nyt for virksomheden selv (eller en væsentligt forbedring) og, at det handler . Transcript of Idegenerering og innovative processer. Kombination af viden og metoder fra forskellige fag. Formidling og formidlingsformer. Innovation er meget mere end forandring, nytænkning og udvikling.

Kommunikation Virkemidler Sprog Studiemetoder, studieteknikker og arbejdsformer. Gruppearbejde Læringsmetoder Informationssøgning, kilder og .

Når du har gennemført modulet, kan du facilitere innovative møder og problemløsningsprocesser. En innovationsproces leder til nye erkendelser eller nye løsninger, uanset om det drejer sig om nye eller kendte udfordringer. Vi designer og gennemfører innovationsprocesser, af kort eller længere varighe alt efter jeres behov og ambitioner. Vi trækker på vores erfaringer, på tværs af vores team, for at give vores kunder . Ledelse af innovativ kraft bevæger sig mellem lukkende og åbnende processer.

Det er som et organisatorisk åndedræt, hvor bevægelsen skifter imellem en stram tillukning for så at give slip i frigørende udånding. De lukkende processer handler om at vælge fra, sortere, systematisere, gruppere, fokusere og beslutte. Projektopgave i innovative processer optimering af en netværksorganisation Jeg har valgt at undersøge hvordan de innovative processer i en netværksorgani. Her finder du alle materialer, referater og bilag fra konferencen Design af innovative processer i de kunstneriske fag i de gymnasiale uddannelser afholdt den 17. Efter uddannelsen kan deltageren arbejde med de forskellige faser i innovationsprocessen og på baggrund heraf identificere forandringsbehov som udgangspunkt for efterfølgende deltagelse i udvikling og implementering af nye innovative processer og tiltag indenfor det administrative område.

Samspil 2: Demonstrere praktisk indsigt i innovative processer og metoder til idégenerering. Man skal vise forståelse af, at innovation ikke er at få en tilfældig idé, men en lang og arbejdskrævende proces, hvor man bygger på viden, ofte fra vidt forskellige områder, for at generere nye ideer, som så kan . Styrket robusthed hos ledere og chefer sikrer øget handlekraft og dermed forbedret performance. Begrebet bruges i mange forskellige sammenhænge, men det kan også være svært at.

Når et fænomen som innovation bliver populært, er der fare for, at ordet bruges vilkårligt, og dermed mister begrebet sin skarphed og relevans. Denne bog handler derfor også om at diskutere og fastslå, hvad vi forstår ved innovation, og giver eksempler på virksomheders innovative processer. Eksemplerne på virksomheder .

De nye psykiatrisenge, der netop er leveret til psykiatrisygehuset i Slagelse, er resultatet af en innovativ udbuds- og udviklingsproces: Der er videreudviklet på en allerede afprøvet basisseng. Dermed kobler faget sig også til Journalistisk Håndværk idet faget udvikler den enkelte studerende evne til og indsigt i ideudvikling og kreative processer. Arbejdet i innovative processer fordrer således kompetencer . I hvert fald hvis vi vil bibeholde vores høje levestandard.

Men de innovative personer behøver ikke af den grund at blive en mangelvare. Der er mange arbejdsløse designere og arkitekter i Danmark. Mangelvaren er innovative processer og planlagt kreativitet. Det er anvendelse af de rigtige personer i de rigtige processer, .