Jordbundsanalyse gør det selv

Bedøm din jord ved at lave en lakmusprøve eller ved at udføre en jordbundsanalyse med et selvindkøbt analysesæt. Tag en lille portion fra spanden, som du indsender til laboratorium eller selv analyserer med lakmuspapir eller analysesæt. Hvad gør du, hvis køkkenhavejorden er for sur?

Hos Conrad kan vi godt lide gør-det- selv -arbejde, og vi går til opgaverne med stor entusiasme. Med vores professionelle værktøjssortiment kan du gøre alle dine innovative idéer til virkelighed!

Håndværktøjer: Uanset om du har brug for en hæftepistol, tænger, file, en hammer . Det er spændende sager at sætte sig ind i. Men for os ældre ogsaa helt umulige at forstaa. Dog gør jeg gerne forsøget. Vi læerer saa længe vi lever. Saa jeg vil da gerne udfordre mig selv og spørge ind til den konkrete diskussion, om hvordan det er man skal maale det der reaktionstal? Hvis man ændrer på Rt, det gør man ved at tilfører jorden noget kalk, så vil jorden blive mere basisk og det er en del af kuren.

Kalken blødgør jorden og det bevirker at den kraftige binding ophører, således at næringsstofferne kan frigives og optages af planterne.

Rt falder hele tiden af sig selv på grund af blandt andet . Gå langt uden om potter, der er udtørrede. Rødderne vil som regel være skadet. Du skal sikre dig, at træet kan trives i den type jor du har, og at det får tilstrækkeligt med fx lys og læ, alt efter hvad det har brug for.

Er du i tvivl om, hvilken type jord du har i din have, kan du selv lave en jordbundsanalyse. Pakken indeholder undersøgelsesrør, flaske med demineraliseret van tabletter og brugsanvisning inkl. Før du tilstrækkeligt kan gøde eller vande din græsplæne og haven du skal indsamle jordprøver. H-værdi for udvalgte planter. Der er mange forskellige måder at tjene dine egne jordprøvetagning værktøjer.

Afhængigt af hvilken slags prøveudtagning du planlægger , kan du improvisere fra eksisterende værktøjer og materialer til at skabe en passende . Få eventuelt lavet en jordbundsanalyse , så du ved om din jord er kalk, ler, sur eller almindelig. Så kan du tage stilling til hvor meget humus (godt omsat kompostjord) du skal tilføre, eller andre næringsstoffe. Vær i øvrigt opmærksom på at jorden skal sætte sig igen, så vandet kan finde ned igennem jorden, . I forbindelse med en mindre tilbygning skal jeg have gravet jord af til terrændæk. Sokkel er efter vejledning for bygerfa.

Naboens jordanalyse og andre kilder ført meter ned til naturligt aflejret sand som vi har i området.

Men skal jeg virkeligt lige så langt ned . En jordbundsanalyse er en analyse af forholdene i jorden. Det kaldes også en geoteknisk undersøgelse. Find mere information om jordbundsanalyse her. Når gartnere og landmænd skal vide, om jorden har brug for gødning, kan de tage en analyse af jordbunden.

Vi ser på sæt, et gammelt og et nyt. Arket i baggrunden henviser til en . Jordbundsanalyse er vigtig, hvis du vil optimere din planteavl. Du kan vælge selv at tage prøver, eller vi kan tage dem for dig. Men da det er dig, der kender markerne bedst, er det en rigtig god idé, at du gør opmærksom på, hvis der er nogle marker, hvor jorden er meget uens eller afgrøderne gror forskelligt.

I det følgende afsnit er der lavet en beregning udfra analysetallene i følgende figur. Som jeg har skrevet tidligere, har vi taget en jordprøve i det område, der skal være skovhave og fået den analyseret. Jorden skal tilføres kalk (for at hæve pH, så vi kan dyrke andet end blåbær), kalium og magnesium samt kvælstof (N). På helt kort sigt kan det . Her kan du læse, hvordan du bestiller en gødningsplan. Jordprøver kan indsendes hvert efterår.

Men det skader jordens struktur utrolig meget. Og den kan man ikke genskabe igen! Nu kan du se, hvad din jord har brug for (kalk, gødning m.m).

Gør man det, må man i hvert fald først foretage en jordbundsanalyse for at sikre sig, at samtlige planter får ens betingelser. Han kalder selv denne undersøgelse for et . Mos i græsplænen opstår typisk på skyggefulde steder. Skyggen gør , at jorden holder på fugten, hvilket er med til at give mosset gode vækstbetingelser.

Manglen på sol på de skyggefulde steder gør samtidig, at græsset har sværere ved at gro, hvilket igen giver mere plads til mosset. Mange haveejere er også selv med til at .