Metalarbejdere

Der bliver rift om faglærte metalarbejdere i årene fremover. Problemerne opstår fordi metalbranchen står over for et gigantisk generationsskifte i de kommende år. IG Metall i det sydvestlige Tyskland vil udvide korte arbejdsnedlæggelser i strid om løn og arbejdstid.

Ikommuner er ledigheden under pct. Bruttoledigheden i DM har vist faldende. Kun tilgængelig for Premium-kunder .

Om små ti år vil vi mangle 30. Da en række af uddannelserne inden for jern- . Underskud af faglærte inden for jern og metalområdet. Dette afsnit omfatter 1. I alle lande ses en tendens til færre ældre og flere unge metalarbejdere.

Selv om parterne i metalindustrien havde nærmet sig hinanden, var det ikke nok til en ny aftale. I en femte forhandlingsrunde lørdag blev forhandlingerne efter . Nordjyske virksomheder mister ordrer på grund af mangel på arbeldskraft. Metalarbejdere strejker for timers uge Medlemmer af IG Metall demonstrerer mandag udenfor elevatorproducenten Otis i Berlin.

Demonstrationen er led i en landsdækkende kampagne for højere løn og mere moderne arbejdsforhold med mulighed for deltid. På et år er antallet af ledige metalarbejdere i det vestjyske næsten halveret. Ved at andrage dette for Direktionen indsendte nysnævnte Bestyrelse tillige et efter Overlæg med Major Conradt affattet Udkast til de Grundregler, hvorefter Institutet for Metalarbejdere i Fremtiden vilde være at bestyre. Efter at have brevverlet med de tvende endnu tilbageværende Medlemmer af Institutets Overbestyrelse, . Desværre – vi kan ikke hjælpe”. For der er stort set ingen ledige jern- og metalarbejdere tilbage.

Det viser ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det gælder alle typer af arbejdskraft både inden for de videregående uddannelser og for faglærte. Dansk Metal frygter markant udflytning af arbejdspladser. For de faglærte er det særligt inden for jern og metal, at der forventes en stigende mangel. Forskelligt værktøj samt beskyttelsesudstyr f. Midt- og Vestjylland og flest på Sjællan men overordnet set er de arbejdsløse der, hvor stillingerne er.

Der er færrest arbejdsløse pr. For at imødekomme efterspørgslen af jern- og metalarbejdere kan vi investere i kompetenceløft af ufaglærte inden for industrien.