Natur teknik faget

Vi har derfor lavet en portal, der er overskuelig, forståelig og interessant. Her er tekster, animationer, tegninger og opgaver til faget. Portalen er delt op i forløb til 1. God arbejdslyst med faget. Tilskudsberettiget fagportal til 4.

Materialet opfylder kravene fra Fælles Mål. På denne side kan du finde Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i faget. Høringssvaret er til den tredje del af folkeskolereformen, der blandt andet handler om forenkling af Fælles Mål og elevplaner. Fælles Mål indeholder slut- og trinmål og består af følgende fire centrale kun.

Trin- og slutmål – synoptisk opstillet. Fagplan for Natur og Teknik. Undervisningen skal i vidt omfang bygge på .

Det skal dog bemærkes, at der er tale om vejledende retningslinjer – ikke . Elevernes iagttagelser og eksperimenter skal . Grundlag Gud har skabt verden. Den har stor værdi – både egenværdi og brugsværdi, men den er ikke guddommelig. Følgende elementer af et undervisningsforløb er inspireret fra undervisningsministeriets undervisningsvejlening og er påtænkt begynderundervisning. For få elever får vækket interesse for det naturfaglige område.

Og for mange undervise- re i natur og teknik er ikke uddannede til at undervise i faget , og føler sig derfor ikke rustet til at undervise i faget. Præmissen vi skal huske. Afslutningen på den seneste revisionsproces blev markeret ve at. Nu har vi så endelig fået et navn, som rent faktisk afspejler indholdet i faget.

Centralt i faget står natur , . DR Skole er en portal, hvor du kan finde temaer til bl. Du skal bruge UNI-Login for at få adgang til alt indholdet. Playliste med undervisningsfilm om miljø, affald og genbrug.

Filmene kan suppleres med undervisningsmateriale fra hjemmesiden affald.

Formål: Skolens formål med faget følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål. Slutmål: Skolens slutmål med faget følger beskrivelsen af slutmål i folkeskolens Fælles Mål. Delmål: Skolens delmål med faget følger beskrivelsen af slutmål i folkeskolens Fælles Mål. Fagets udvikling: Skolens slutmål med fagets . Om faget natur og teknologi. Forlaget Alinea udgiver undervisningsmaterialer til natur – og teknologiundervisningen i grundskolen.

Med Alineas analoge og digitale læremidler til natur og teknik har du mulighed for at bruge blended learning i din undervisning. De digitale og analoge læremidler lægger op til differentieret .