Peak flow værdier

Der er flere ting, der spiller ind på dit (PEF), herunder bl. Det er meget forskelligt fra person til person. Du finder dit normale peakflow i samråd med lægen.

Hvis du starter behandling eller øger dosis med forebyggende astmamedicin, vil du ofte kunne se, at dit peakflow stiger i tiden efter. Den højeste værdi , du kan opnå efter bedst mulig astmabehandling, vil være din normalværdi . Lægen bruger din peak flow måling til at kontrollere din astmabehandling eller for at undersøge, om du har en lungesygdom.

Du skal gentage peak flow målingen mindst gange og notere den højeste værdi. Mænd har generelt væsentligt højere peak flow værdier end kvinder. Et Peak-Flowmeter kan anvendes hjemme, så personer med eksempelvis astma til daglig kan få et groft indtryk af lungefunktionen, da resultatet let aflæses på siden af Peak-Flowmeteret. Ved diagnostisk peak – flow -monitorering vil man, typisk over en dages periode , lade patienten måle sit peak – flow morgen og aften samt ved symptomer. For hver måling registreres den bedste værdi ud af tre forsøg.

Grundig instruktion er essentiel. Den simpleste og mest anvendelige beregning af . Hvordan noterer jeg mit peakflow ? Morgenvær- dien sættes som et.

Det er vigtigt, at du anvender dit peak flow meter korrekt, for at få en korrekt værdi. Det bedste er, hvis du anvender det samme peak flow. Aflæs tallet på den gule skala.

Stil pilen tilbage på nul. Gentag hele proceduren to gange mere, således at der er tre målinger i alt. Marker den højeste værdi med et kryds ud for tallet i . Hvad forstås ved peak flow.

Ved peak flow forstås den kraftigste luftstrøm en person kan skabe ved kraftig udånding (forceret eksspiration). Ved rolig indånding (inspiration) udvides brystkassens rumfang ved hjælp af de primære åndedrætsmuskler: Mellemgulvet (diaphragma) . Mundstykket skal helt ind i munden (bag tænderne), læberne skal slutte tæt omkring røret, så der ikke siver luft ud den vej. Det foretages målinger morgen og aften, som alle skrives ind i det første skema. Den højeste vaerdi fra både morgen . Graden af astma kan være svær at vurdere, men måling af peak flow kan være til god hjælp. Måles peak flow rutinemæssigt hos patienten, har man patientens normale værdi.

Et peakflow -skema er en dagbog over hvordan din lungefunktion, bedømt ved peakflow , varierer fra dag til dag. Peak flow måles som i liter pr. Den opnåede værdi (bedst af tre forsøg) vil derfor være et udtryk for modstanden i luftvejene. Målingerne foretages over.

Er din astma velreguleret, er der lav modstan og din peakflow – værdi vil være høj.

Omvendt vil det hurtigt afsløres, om lungerne er påvirkede af astma eller en infektion, som giver snæver passage i luftvejene. Hvor lang tid varer undersøgelsen ? Du bliver instrueret i, hvordan du. FEVog FVC aflæses på kurvepapiret (APTT-skalaen). Patientens normalværdier findes i nomogrammet.

Peakflow – □ Forklar patienten, hvad der skal ske.