Regler for ålefiskeri

I 20iværksatte Danmark og de øvrige lande i EU en genopretningsplanen for bestanden af europæisk ål. Genopretningsplanen skal sikre, at ålebestanden på lang sigt udvikler sig bæredygtigt. Det er helt fundamentalt for planens succes og for genopretningen af ålebestanden at fiskere, forvaltere og . For erhvervsfiskere betyder det, at deres samlede indsats i ålefiskeriet skal reduceres over en tre-årig periode. De væsentligste ændringer i forhold til de tidligere regler for ålefiskeri er, at perioden, hvor der lovligt kan fiskes ål, er blevet begrænset, og der er yderligere begrænsninger i antal og type af redskaber, der må anvendes.

De regler, der gælder fra december 200 er beskrevet herunder. Et fiskeriforbud på tre måneder er et af tiltagene. Til stor skuffelse for fiskerne. Dette skal ske på bekostning, ikke bare af erhvervsfiskere, men også af fritids- og lystfiskere, som må imødese kraftige indgreb mod deres ålefiskeri.

Det lægger Fiskeridirektoratet op til i et udkast til nye regler for ålefiskeriet, som er sendt i høring hos interesseorganisationer m. EU-planen opererer med en halvering af. Efter et maratonmøde om fiskekvoter er EU-ministre blandt andet enige om midlertidigt at forbyde ålefiskeri. Langeland: De langelandske ålefiskere vil blive hårdt ramt af de nye EU- regler.

De tre måneders stop skal ligge i en valgfri periode mellem september og januar, netop den . EU-landenes fiskeriministre er onsdag morgen blevet enige om et midlertidigt stop for fiskeri af ål under deres migration. For Danmark har der været fokus på fiskeri . Det er et af resultaterne fra et næsten timer langt møde, hvor EU’s fiskekvoter for 20er blevet aftalt. Samtidig skal indsatsen mod ulovligt ålefiskeri styrkes. Men Fiskerikontrollen havde en mistanke om, at nogen ikke helt respekterede den regel – derfor tog de på vandet i går, for at finde ulovlige ruser.

Kender godt reglerne Og der var både bid og fisk i nettet – om man vil.