Skattefri præmie efterløn 65 år

Du må arbejde ubegrænset ved siden af din efterløn , hvis du er lønmodtager. Men arbejder disse personer samtidig med der udbetales efterløn , skal de udskyde overgangen til efterløn til år efter udstedelsen af efterlønsbeviset, hvis de skal være berettiget til at optjene skattefri præmie. Forudsætningen for at kunne tælle timer med til skattefri præmie samtidig med efterløn er, at der er sket fradrag for . Når du har dit efterlønsbevis, skal du udskyde efterlønnen mindst to år og i den periode arbejde mindst 3. Herefter optjener du skattefri præmieportioner, hver gang du har arbejdet 4timer – det svarer til fuldtidsarbejde i uger.

Den maksimale præmie opnås ved at arbejde timer om ugen, frem til du når folkepensionsalderen.

Du begynder at optjene til den skattefri præmie , når 2- års reglen er opfyldt. Vælger du slet ikke at gå på efterløn eller arbejde på delti mens du får efterløn , kan du optjene en skattefri præmie , når du får ret til folkepension. Hvis du er født i tidsrummet 1. Du skal indbetale dit første efterlønsbidrag til efterlønsordningen senest den dag, du fylder år. Du har mulighed for at optjene skattefri præmie , hvis du opfylder 2- års -reglen.

Du kan læse nærmere om pension her. Billede af efterløn skattefri præmie. Er du deltidsforsikret, skal du have arbejdet mindst 2.

Det kræver dog, at du efter at du har fået udstedt efterlønsbeviset, har fået løn for mindst 3. For at kunne opnå fordelene, skal du opfylde den såkaldte 2-årsregel. Reglen har fået sit navn, fordi du skal vente mindst to år med at gå på efterløn , efter du har fået dit efterlønsbevis. Få svar på de mest stillede spørgsmål om at gå på efterløn og få efterløn udbetalt, herunder.

Antal arbejdstimer til skattefri præmie , ​, ​2. Fradrag for udbetalt efterløn , ​2. Skattefri præmie til udbetaling ved år , ​portioner, ​52. For dig, der er født før 1. Det er vores opgave at beregne og udbetale din skattefri præmie til dig. Se, hvordan du optjener timer til den skattefri præmie.

Derfor kontakter vi dig ca. Betingelserne afhænger af din alder. Opfylder du 2- års -reglen kan du begynde at . Det er guleroden, som skal få mange tusinde af danskere til at fortsætte med at arbejde, når de ellers er berettiget til at gå på efterløn efter et langt arbejdsliv. Thorkil Thorsen kendte til flere, som ved deres – års dag fik udbetalt en skattefri præmie på ca. Reglen har betydning for din efterlønssats, pensionsmodregning og optjening af skattefri præmie.

Går du på efterløn , før du opfylder års-reglen, er efterlønssatsen højest af maksimale dagpenge: 203.