Techem varmemåler

Her finder du ældre versioner af . Optimal komfort for lejer og ejer. Varmefordelingsmåleren foretager nøjagtige registreringer ved hjælp af 2-føler princippet. Tællerstanden på skæringsdatoen bliver automatisk gemt, således at aflæsningsperioden er ens . Den årlige forbrugsmåling foretages af Techem – for egenkontrol se her.

Radiobaseret forbrugsmåling ))) Fordelingsregnskaber og analyser.

Spar på spildvarmen – du kan bruge radiatormålerne til mere end du tror! Har du hørt, hvad kunder siger om Techem ? Del din mening i dag, og hjælp med at bygge tillid online. Varmemåler, Techem, techem varmemåler , flowdel, Ubrugt. Fjernaflæser varmemåler. Displayet skifter mellem visninger: 1. Henrik Stougaard år siden.

Hej: Kan i hjælpe med at fortælle afstand fra top af radiator til top af varmemåler. Fra Techem med betegnelse Mimometer M5.

En varmemåler benyttes til udgiftsfordeling i vandbaserede fjernvarme- og centralvarmeanlæg med flere brugere. I fjernvarmeanlæg benyttes en varmemåler , som måler den leverede varmeenergi til hver ejendom, som er tilsluttet. Den leverede varmemængde beregnes. Hvorfor er målerbekendtgørelsen ændret? Hvornår skal den iværksættes?

Er der forskel på koldt og varmtvandsmåling? Skal der være et kontrolsystem? Dette gjør denne måleren til et ideelt valg når plassen er begrenset, f. Kontrolsystemet indeholder en kontrolmanual med information til varmeforbrugerne. Vedligeholdelse af kontrolmanual. Ejendommens stamdata vedligeholdes løbende.

Den tilrettede kontrolmanual udsendes en gang årligt i . Li kraft, hvilket betyder at ejendomme uden energimærkning kan blive straffet med bøder. Monteringsanvisning varmemåler. SJELDANI har startet samarbejde med målerfirmaet Techem. FHKV Data III er en varmemåler som registrerer det nøyaktige forbruket per radiator. Alle radiatormålere utstyres med trådløs fjernavlesning, det vil dermed ikke være nødvendig å få tilgang til den enkelt bolig ved avlesning.

Hvis du endnu ikke har fået skiftet varmemåler.

Var du ikke hjemme i forbindelse med udskiftningen af varmemålerne i starten af august, så kommer Techem ud igen og skifter de sidste målere. Det er meget vigtigt at alle resterende varmemålere bliver skiftet i anden runde (der bliver ikke en tredje). Når de eksisterende elektroniske varmemåler bliver mere end år gamle er batteriet ved at være opbrugt og hele føleren skal udskiftes.

Vi skulle derfor udskifte. Henvendelse omkring eventuelle klager omkring varmeafregning skal derfor rettes til Techem fremover.