Trinhøjde på trappe

Den korrekte trinhøjde har meget at sige, og vil afgøre, hvorvidt din trappe er funktionel og god at gå på. Er trinnene for høje, vil trappen blive for stejl og den vil blive hård og tung at bruge. Maksimal trinhøjde er 2mm. Ved at fastsætte maksimum højde og minimum dybde, defineres en maksimal hældning. For trapper i private hjem tillades ofte en større hældning end på offentlige trapper.

Visse steder defineres en minimal trinhøjde på 1mm.

Højde-dybde-forholdet er angivet i engelske tommer. Stigning = Lodret mål fra overkant til overkant trin. Grund = vandret mål fra forkant til forkant trin. Vil man konstruere en trappe , der er god at gå på, må der tages hensyn til skridtlængden. Skridtlængden på vandret plan er gennemsnitlig ca.

En god og funktionel trappe skal som hovedregel være en meter bre og der skal være et forhold mellem grund (trinflade) og stigning ( trinhøjden ), så trappen er god og sikker at gå på. I et almindeligt privat hjem bygget op i etager, er grundbestanddelene i en trappe typisk langtstående afstivere kaldet vanger (for og bag), som holder sammen på trinene. Modsat er der for et trins stigning sat en øvre grænse, således den maksimale trinhøjde er mellem – cm.

For at en trappe skal være god at færdes på kræves et vist forhold mellem grund ( trindybde), stigning og hældning.

Desuden bør tilstræbes, at trappens hældning ligger mellem 30° og 45°. Af tabellen fremgår velegnet trinhøjde og trinbredde for. G = grund (vandret afstand mellem trin).

Ifølge teksten skal den gode . En indvendig trappe er bindeleddet mellem to eller flere etager inde i huset. De gode trapper er dem, hvor der er sammenhæng mellem funktion og form. Er der en regelmæssig og god gang i trappen , har den også et pænt og harmonisk forløb. En ”klassisk” udendørs trappe kan udføres med en trinhøjde på ca. Holmegaardstenens modul).

En trappe med disse mål vil være behagelig at gå på. Dette medfører at normalskridtet på en trappe bliver cirka gange trinhøjde plus gange trindybden. Når man laver en trappe i et nyt anlæg . Du kan også vælge at beklæde din eksisterende betontrappe med hele granitplader eller store fliser. Vælger du hele plader slipper du for irriterende løse fliser og frostsprængte fuger på din trappe. På billedet herunder er anvendt rektangulære massive granittrin i . Indvendig diameter 1mm.

Yderligere størrelser af trin. Trinbredde 6mm bredde af emnet scenen 7mm.

Praktisk trappe hældning 39. Opmål højdeforskellen fra trappens bund til top, f. Tykkelsen af trin mm. Beregn herudfra det antal af trin ud fra den trinhøjde , som du ønsker. Jeg skal til at bygge en kvart svings trappe , og jeg har fundet et program der kan en masse alt fra 3D til undskærings mål. Nå men med den størrelse og den højde jeg skal have kan jeg vælge imelle1.

Er trappen forholdsvis stejl eller lang, er det en god idé med et gelænder og en repos. På fælles adgangsveje skal den fri bredde være 1cm. For at trappen skal være god at gå på, skal der være et afstemt forhold mellem trinhøjde og trinflade, som tager . Disse mål er bestemt af menneskets skridtlængde. DSB og TSI kvalitetskrav for trapper i fælles adgangsveje.

Korte oplysninger i punktskrift samt bogstaver = Eller tal på bagsidé af håndliste, Eller på Væg-. Trapper-i-faelles-adgangsveje. Trindybde målt wAndret fra fGrkant til fGrkant – mindst 3mm, Trinhøjde højst 1mm.