Vandmåler fjernaflæsning

Manuel måleraflæsning af varmemålere og vandmålere er tidskrævende og usikker. Få en sikker og brugervenlig løsning med fjernaflæsning. Det betyder, at du kan vinke farvel til manuel måleraflæsning og estimerede beregninger.

Du kan mindske tidsforbruget til måleraflæsning og undgå tidskrævende opfølgninger på manglende eller upræcise . Vandmålere med intelligente overvågningssystemer. Ved at kombinere den nyeste ultralydsteknologi, fjernaflæsning , avanceret tryk- og lækageovervågning med høj forbrugerinvolvering tilbyder vi en fuld produktportefølje, der dækker vandforsyningens kerneopgaver og sikrer det højeste niveau af kontrol, effektivitet og .

Find din næste vandmåler. Der er mange vandmålere i forsyningsområdet, og udskiftningen kommer derfor til at foregå etapevis over en årrække. Den er derfor et godt valg til måling og fordeling af vandforbruget i ejendomme.

Kan forsynes med et pulsmodul så du kan fjernaflæse dit forbrug. Agenda, Sønderborg Vandråd d. Idégrundlag for udvikling. Kamstrup firmapræsentation. Tidsplan: Afsluttet og i drift.

Hammel Vandværk har succes med sin semi‐ automatiske aflæsnings‐ løsning. I løbet af en enkelt arbejdsdag kan én mand aflæse 3. d for at bestille varer. Sensus Impulsgiver, modus A liter. Branche- foreningerne i sektoren har for nylig henvendt sig til Energistyrelsen netop for at opnå en sådan lovregulering af fjernaflæsning af vandmålere. GRUNDLAG FOR BEHANDLING.

Fjernaflæsning af el- eller vandforbrug og den efterfølgende opbevaring af. OBS: NK-Vand giver beske når fjernaflæsning bliver taget i brug. Det er et lovkrav, at der skal udskiftes til nye målere. Den nye vandmåler er med indbygget radiomodul, således at vandforsyningen med tiden vil kunne fjernaflæse vandmåleren, hvilket vil gøre aflæsningen nemmere for både dig og os.

Hvis I har en udendørs målerbrønd med digital vandmåler fra firmaet. Ringkøbing-Skjern Forsynings bestyrelse har besluttet at udskifte de mekaniske vandmålere til fjernaflæste målere. Udskiftningen sker uden omkostninger for dig og tager ca. Der vil kortvarigt blive lukket for vandet.

Hvis vandmåleren er placeret inde i huset, har vi brug for at kunne træffe dig . Blovstrød få udskiftet de nuværende mekaniske vandmålere med nye digitale vandmålere. I alt 8målere vil blive udskiftes. Vi udskifter din vandmåler til en fjernaflæst måler.

Vi har fået hjælp fra Hjørring Rørteknik til at skifte de godt 17. Har du endnu ikke fået udskiftet din måler, er fristen for måleraflæsning mandag den 8. Her du ikke fået afleveret din målerdata, . Der er en lov omkring vandmålere som vi skal overholde. Loven siger at vi skal skifte vandmålere eller kontrollere en vis.

De gamle ” vingemålere” indeholdte fyiske vingehjul som blev slidte eller belagt med materiale, og derfor kunne vise forkert forbrug. De nye målere er elektroniske og kan holde .