Arbejdsmiljøudvalg regler

I virksomheder med eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljø-organisation, som består af en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et eller flere arbejdsmiljøudvalg. Der gælder særlige regler for midlertidige og skiftende arbejdssteder, . Samarbejde om arbejdsmiljø i. Suppleanterne vælges efter samme regler som ved valg til arbejdsmiljøudvalget. Det indebærer, at suppleanterne skal være .

Arbejdsgiverens pligter i. Med dette formandskab råder AMO altid over en person, der kan træffe alle nødvendige beslutninger, og som kan sikre en forbindelse mellem det strategiske ledelses arbejde og arbejdsmiljøarbejdet i . Det nødvendige antal arbejdsmiljøgrupper skal fastsættes af arbejdsgiveren i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne ud fra et nærhedsprincip, som kort fortalt betyder, . Efter danske regler er der krav om, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed i virksomheder af en vis størrelse skal foregå i en arbejdsmiljøorganisation (AMO) Det. De overordnede opgaver med at planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om arbejdsmiljø varetages af et eller flere arbejdsmiljøudvalg. Læs her, hvordan I løser opgaverne i praksis.

En arbejdsmiljøgruppe består af en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget arbejdsleder.

Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejds- miljørepræsentanter fra virksomhedens arbejdsmiljøgrupper. Formanden er arbejdsgiveren eller en repræsentant, som kan handle og træffe beslutning om arbejdsmiljøspørgsmål på arbejdsgiverens . Op til to arbejdsledere og to arbejdsmiljørepræsentanter fra arbejdsmiljøgrupperne danner et arbejdsmiljøudvalg , hvor det overordnede arbejdsmiljøarbejde. Uddannelse og supplerende uddannelse, For arbejdsmiljørepræsentanter, valgt på midlertidige arbejds-steder, gælder samme regler om uddannelse som for . Der udbetales godtgørelse til arbejdsledere, der indgår i AMO, efter samme regler , som gælder for arbejdsmiljørepræsentanter. Institutlederens guide til regler for arbejdsmiljøorganisation.

Hvad skal arbejdsmiljøudvalg og -grupper lave? AMR), arbejdsmiljøudvalg (AMU), arbejdsmiljøgruppe (AMG) og arbejdsmiljøorganisation (AMO). Alle virksomheder med ti eller flere medarbejdere skal fortsat have en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere om organisering af arbejdsmiljøarbejdet . Nye regler for arbejdsmiljøudvalgets arbejde. For lidt over år siden kom der en nye bekendtgørelse om, hvordan virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation skal sammensættes, og hvilke opgaver den skal udføre (Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed). På opgavesiden kniber det . Lovæn dringen indebærer væsentlige ændringer i reglerne for virksomhe.

De nye regler i arbejdsmiljøloven.

Hvis du ønsker at opstille, kan du blive valgt som arbejdsmiljørepræsentant, hvis du ikke har nogen ledelsesfunktion. Hvis du ikke har nogen ledelsesfunktion, har du også ret til at .