Atex direktivet dansk

Under dette direktiv findes en stribe af fælles europæiske standarder, som beskriver hvilke krav materiellet skal leve op til. På dansk oversættes udtrykket til eksplosive atmosfærer. EU Kommissionen har udarbejdet en ikke-bindende vejledning i gennemførelse af Europaparlamentets og rådets direktiv om minimumsforskrifter til forbedring af sikkerhed og . Vejledningen indeholder et indledende kapitel med oplysninger om de parametre, der har betydning for eksplosionsfaren. Hvis der kan opstå fare fra eks-plosiv atmosfære, .

Definitioner og nærmere afgrænsning af gyldighedsområdet er beskrevet i bilag I til Direktivet. EF- direktivet er med ikrafttræden den 1. Forholdet til gasreglementet. Der har i mange år været regler for elektriske installationer til brug i eksplosionsfarlig atmosfære. Direktivet henvender sig først og fremmest til producenter, importører og distributører af tekniske materiel CE-mærket jf. Det omfatter såvel elektriske produkter som mekanisk udstyr.

Direktivet hjælper mand og mus med at passe på sig selv, når der er eksplosionsfarlig atmosfære på arbejdspladsen. Mere om brugerdirektivet her.

ATEX -produktdirektivet. Der findes ikke en dækkende oversigt over de danske virksomheder, der . Det betyder i praksis, at virksomhederne skal udarbejde en speciel arbejdspladsvurdering. Heldigvis forekommer eksplosioner på . Det består af et produkt- og et driftsdirektiv. Dansk Brandteknisk Institut). Bekendtgørelse om indretning af tekniske . Boligministeriets bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære.

Kortlægning af de nationale markedsovervågningsmyndigheder og deres ansvarsområder. I Danmark er markedsovervågningen af varer fordelt mellem en række myndigheder, som hver især har faglig ekspertise inden for et område. Fx overvåger Miljøstyrelsen, at varer på det danske marked overholder . Desuden forholder man sig til.

Virksomheder som arbejder med brandfarlige væsker, . Gram byder på et traktement. Almindelige vilkår”), jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. Lovgivningen for den eksplosive .