Brunata vandmåler

Vil man sikre en fair fordeling af vandudgifterne er individuelle vandmålere til de enkelte tappesteder i ejendommen vejen frem. Brunata leverer løsningen. Vores målersortiment omfatter statiske målere såvel som en- og flerstrålede vingehjulsmålere, så vi kan imødekomme ethvert behov for vandmåling.

Send din adresse til Tommy B. d eller opret bruger for at benytte fragt med GLS.

Sikre at beboerne kun betaler for deres eget og faktiske vandforbrug med en enstrålet vandmåler i tysk kvalitet fra Diehl Metering. Den kompakte vandmåler , AQUARIUS, kan anvendes til måling af forbrug af koldt . Qp giver en fuld integreret måler med samme funktionalitet som de små målere uden at skulle udbygge spændingsforsyningen. Det gør måleren velegnet til installation . I boligerne er der ved vandstikkets indføring monteret vandmåler.

Type: brochure vedlagt. Der er ingen krav til løbende vedligeholdelse efter opstart.

Ved defekt udskiftes komponenten. Alle vandmålere vi sætter op, er typegodkendte og verificerede på fabrikken. At en måler er typegodkendt betyder, at målertypen opfylder myndighedernes krav, og verifikationen angiver, at måleren er testet på et akkrediteret laboratorium og opfylder myndighedernes krav med hensyn til målenøjagtighed. Udskiftning af vandmåler.

Hvorfor skal målerne skiftes? Målerne fjernaflæses, så dine forbrugsoplysninger automatisk bliver aflæst og sendt til os. I forbindelse med en stikprøvekontrol har vores målerleverandør . Find din nye vandmåler på BilligVVS. Vi har det hele til skarpe priser, og du får leveret direkte hjem til din dør!

Det er både nemt, hurtigt og billigt! Ejerforeningen i Korsør. Det gode ved løsningen er, at der er en radiosender i hver vandmåler i de enkelte lejligheder, som sender data til en server. For vandmålere i tilbud tillægges kr. En vandmåler , som er undrkastet lovpligtig kontrol til måling af vandleveringen som grundlag af afregning, registrerer et forbrug på 1m3.

En fordelingsmåler uden lovpligtig kontol registrerer, at mheraf er opvarmet af opvarmningssystemet.

Del din mening i dag, og hjælp med at bygge tillid online. Blænddækslet fjernes, og radio- og pulsmodulet monteres iht. Der skal monteres en vandmåler for hver forsyningsledning.

Tilbehør og ydelser vandmålere.