Bygningsreglement trapper

Er du borger eller en virksomhed? Så kan du kontakte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvis du har generelle spørgsmål til bygningsreglementet. Så skal du kontakte din kommune, for at få svar på spørgsmål til byggeloven eller bygningsreglementet.

Se oversigt over kommuner i . På ligeløbstrapper og kvart- og halvsvingstrapper må grunden ikke være mindre end 2mm – i beboelsesbygninger dog mindst 2mm.

Hvilke love og regler gælder for indvendige trapper ? Dette er ikke ensbetydende med at indvendige trapper skal overholde disse krav, men man kan skele til kravene, ved projekteringen af nye indvendige trapper. Nyt bygningsreglement : Nye regler for bebyggelsesprocent og fald. Vi anvender cookies til udarbejdelse af statistik.

Når du benytter vores website, giver du samtidig tilladelse til anvendelse af cookies. Tjeklisterne er ved at blive flyttet over på dette website for universelt design og tilgængelighe så al viden om universelt design og tilgængelighed findes ét sted. Indtil dette er gjort findes en række af tjeklisterne på det gamle website.

Linkene nedenfor bliver opdateret løbende så snart en tjekliste er flyttet. Klik her for at angive tekst. Lyskilderne bør være blændfrie, fx ved at afskærme lyskilden, og bratte overgange fra stærkt lys til mørke bør undgås.

Eksempler på accepterede løsninger og metoder. Adgangs- og tilkørselsarealer. Beboelseslejligheder 47. FOR KØBSTÆDERNE OG LANDET. Cirkulæreskrivelse af l. Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje, skal på de sider, hvor der ikke er opsat værn, forsynes med gribeegnede håndlister, der er nemme at gribe om og holde fast i. Trapper og værn ved altaner 52.

Udfærdiget i medfør af § i landstingsforordning nr. Udgivet af: Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik. Fælles adgangsveje, stk. Bygningsreglementet angiver regler for, hvordan trapper skal opbygges.

Med bøde straffes den, der overtræder bestemmelserne i denne bekendtgørelse samt bestemmelser- ne i kap.

Der kan pålægges selskaber m. Gange, reposer og ramper i fælles adgangsveje skal have en fri bredde på mindst 1cm. Hvis der ikke er plads til opsætning i opgangen eller lignende, anbringes . Vi har samlet al den information du har brug for at vide og gjort den let læselig. Supplerende bestemmelser om bebyggelsens højdeforhold. Småbygninger på højst m².

Datoen for reglementets ikrafttrædelse er den 1. Andre bygninger end beboelsesbygninger. Udkast til teknisk vejledning,. Der er tale om en støbt trappe på trin.

På alle trappetrinene kunne der konstateres store skader i forkanterne og flere steder strækkene sig et godt stykke ind i trinene.