Dårlig svejsning

Dan Gødning på Fredericia Havn sidste år. Det fik en dårlig svejsning til at gå i stykker og tanken til at revne fra top til tå, fastslår ny rapport. Det fremgår af en rapport, som Teknologisk Institut har lavet om baggrunden for branden, hvor en kæmpesilo sprang læk, så tusindvis af liter palmeolie fossede ud og brød i . Rapport fra Teknologisk Institut siger, at problemer med en silo kan have haft indflydelse på storbrand.

En overfyldt tank og en dårlig svejsning.

Tjek om der er træk eller blæst i lokalet Pga. Tag et stykke jern som du . Alt tyder på, at haveriet skyldes en dårlig svejsning , siger Jørgen Tranberg fra foreningen Samsø Havvind. Oplysningerne kom frem på et møde med eksperter . Svejsning er en vigtig del af det arbejde, der udføres i jernindustrien og inden for bygge- og anlægssektoren. Der er selvfølgelig stor forskel på, hvor meget der bliver svejst på de enkelte virksomheder afhængigt af den produktion, de har.

Desuden er der også forskel på, hvilke svejsemetoder der benyttes.

Arbejdsmiljø ved svejsning. TIG- svejsning i rustfrit stål, hvor der udvikles ozon: Der anvendes effektiv lavtryksudsugning. Kan det ikke lade sig gøre på grund af utilgængeligheden o. De dårlige pladsforhold gør, at sugemundstyk- ket ikke altid kan placeres . Tag og svejs noget sammen, fordi det ligger pænt der ja, men det kan man ikke vurdere noget som helst ud fra. Og når man svejser plejer man at slibe området man vil svejse med vinkelsliberen, ellers er der chance for at det ikke binder hele vejen. Teknikere har nu fundet årsagen til, at toppen knækkede en Bonus-vindmølle i en vindmøllepark ud for Samsø den 28.

Svejsningen sidder helt oppe, hvor tårnet slutter, forklarer Jørgen . Overfyldt tank og dårlig svejsning medvirkende årsag til storbrand i Fredericia. Svejsepistolen kan enten være luftkølet eller vandkølet. Den luftkølede pistol anvendes, når der svejses med lave strømstyrker , hvorimod der kræves en vandkølet pistol, når strømstyrken kommer op på omkring 1A. En konstant og sikker trådfremføring er nødvendig for at opnå et godt . MILJØ- og SOCIALSEKRETARIATET. Svejsning under trange og besværlige forhold slider på ryg, arme og ben og svejseren skal hele tiden være opmærksom på strålingen og varmen fra svejse- buen.

En del udstyr og anlæg er dimensioneret forkert eller dårligt vedlig- eholdt.

Denne At-vejledning oplyser om krav til svejseprocesser med beskyttelsesgas, elektrodesvejsning mv. Indhold i en beskyttelsesgas, desto mere kulmonoxid dannes der. Under normale forhold ved MAG- svejsning er dannelsen af kulmonoxid dog ikke et særligt alvorligt problem.

Men der kan forekomme farligt høje kulmonoxidkoncentrationer i lukkede, dårligt ventilerede lokaler. Ved MAG- svejsning benyttes kuldioxid (CO2) eller en blanding af kuldioxid og argon som beskyttelsesgas. Da kuldioxiden kan omdannes til kulilte ved svejseprocessen, kan der dannes ganske store mængder giftig kulilte omkring svejsestedet.

Kulilte kan ikke filtreres væk og hvis ventilationen er dårlig.