Elektrolyse af vand teori

For at bevise vores teori om reaktionen, bliver man nødt til at stille to reagensglas på bunden af elektrolysekarret og lade gassen stige op i disse. Herved kan man teste, hvorvidt teorien passer ved først at tage det reagensglas, der var placeret over katoden og sætte en glødepind ned i reagensglasset, da hydrogen er . Den nemmeste måde at fremstille hydrogen ved hjælp af elektricitet er, som i dette forsøg, ved elektrolyse. Her sender man jævnstrøm gennem et kar med vand. Vandet skal være elektrisk ledende, så derfor tilsætter man fortyndet svovlsyre, fortyndet natriumhydroxi saltvand eller lignende.

De fleste kender formlen for vand H2O.

To brintatomer og et iltatom. Det er faktisk nemt at vise med et elektrolysekar. Det er et interessant forsøg, og det går ekstra hurtigt, hvis man.

Materialer: elektrolysekar, to elektrolyse glas, vand fra vandhanen,. Teori : Vand er et kemisk stof, der . Adskillelse af grundstoffer. Påvis hydrogen med brændende tændstik – det siger plaf.

Lav et afstemt reaktionsskema over reaktionen.

Påvis oxygen med glødende træpind – den flammer op. Ved en elektrolyse sender man strøm gennem en opløsning. Ionerne i opløsningen vil vandre mod de elek- triske poler. De negative ioner vandrer mod pluspolen, og de positive ioner vandrer mod den negative pol.

Vand indeholder ikke mange ioner, så for at en elektrolyse af vand skal gå hurtigere, tilsætter man for. Beskrivelse: Her er en ok, opgave af elektrolyse af vand. Det bedst kendte eksempel på elektrolyse er sønderdeling af vand til ilt og brint, når elektrisk strøm ledes igennem en vandigt fortyndet svovlsyre.

Apparatet, som anvendes ved fremstilling af ilt og brint, kaldes en elektrolysator. Ved klor-alkali- elektrolyse fremstilles industriprodukterne klor, kaustisk soda . Transcript of Elektrolyse a. Anvendendelser af elektrolyse. Vi foretager en elektrolyse af vand.

Jeg beskriver forsøget og går i dybden med teorien bag. Formål Materialeliste Forsøgsbeskrivelse Teori. Efter det fylder man de to reagensglas helt op til kanten med demineraliseret vand , . Efterfølgende skal reaktionsskemaet for spaltning af vand sammenlignes med reaktionsskemaet for knaldgas.

Her kan du downloade Kemi-opgaven Elektrolyse af vand og tusindvis af andre opgaver helt gratis! Derefter vender vi to reagensglas, der er opfyldt med saltsyre, over hver pol.

Analyse (lav reference til bilag og brug af teori mm. til at analysere problemstillingen) Peg evt. Hele turen afhænger af vores elektrolyse af vand. I reaktionsskemaer skrives elektronen ofte som e eller Big Bang-teorien er den vigtigste teori om universets udvikling.

EDTA kan derfor fjerne kalk fra hårdt vand.