Elmåler aflæsning hvordan

Når du får solceller, får du også en ny el-måler Der har en funktion, så du kan se hvor meget af den strøm du. Med et solcelleanlæg eller et andet VE-anlæg kan du producere strøm til både dit hjem og elnettet. Producerer dit solcelleanlæg mere strøm, end du kan bruge derhjemme, aftager dit energiselskab strømmen fra dig.

Producerer solcelleanlægget mindre strøm, end du forbruger, køber du den . Husk at aflæse jeres el- eller naturgasmåler og give jeres distributionsselskab besked om, hvad jeres forbrug lyder på.

Se her, hvordan I skal gøre. Det er altid en god idé at have jeres aflæsningsbrev klar, for der står jeres bruger-oplysninger, så I kan logge ind. Har fået brev om at jeg skal aflæse min elmåler , men ved ikke hvilke tal jeg skal skrive på sedlen? Under alle omstændigheder får du brev fra dem, hvis din aflæsning synes at være helt ude i hampen.

Nu bliver jeg nysgerrig, hvordan ser din el-måler ud TS? Link til Selvbetjening, hvor du kan indtaste din aflæsning ​ Link til information, hvis du mangler strøm ​ Link til tilslutning til. Jeg kan ikke aflæse elmåler den dag, jeg flytter.

Du skal aflæse elmåleren så tæt på.

Hvordan aflæser jeg elmåleren? KONSTANTs elmåler overholder de europæiske standarder. Hvilke beløb er det man skal påføre sin selvangivelse – er det inverter eller el- tavle?

Læs her en kort forklaring om, hvordan og hvorledes man aflæser sin el- måler og inverter, og hvad tallene betyder. Koden aflæses i øverste venstre hjørne. Elforbruget (køb fra nettet) fra måleren er sat op og til i dag.

Elproduktion ( salg til nettet) fra måleren er sat op og til i dag. Har du en el-måler med fjernaflæsning kan dit el-forbrug aflæses – helt uden at involvere dig. Din el-måler er udleveret af dit el-netselskab, og det er el- netselskabet der afgør om du har en fjernaflæst el-måler. Hvis jeg ikke har en fjernaflæst elmåler , hvordan indretter jeg så min aflæsning ? Du vil derfor modtage et aflæsningskort eller på anden måde blive kontaktet af dit netselskab, når det er tid til at aflæse måleren.

Har du aflæst din måler, kan du nemt indtaste dine tal her på siden. Du kan også se dit forbrug og sammenligne det med andres. Synes du at det svært at aflæse dn måler? Som solcelee ejer kan det være lidt sværere at aflæse din måler, blandt andet fordi den både viser hvor meget strøm du har importeret fra nette og hvor meget strøm du har eksporteret til nette.

Når det er tid til at årsaflæse din måler, vil du modtage et aflæsningskort. Du kan aflevere din aflæsning til HOFOR på følgende måder: 1.

Indtast aflæsningen via din telefon – nummeret står på kortet. Du slipper for at skulle aflæse din elmåler ved årsaflæsning og ved flytning, da aflæsningen automatisk sendes til DONG Energy. Hvis el-selskaberne, og i praksis staten, løbende kan aflæse dit el-forbrug må det være at betragte som en indskrænkning af din ret til privatliv, en ret der er sikret af EMRK artikel 8. Når man ser på hvordan teknologiske tiltag som rejsekortet, betalingsringen omkring København og diverse forslag om . Det betyder, at du i fremtiden ikke selv behøver at aflæse elmåleren. Du modtager et brev fra.

Derfor er Radius nu i gang. Dette beskytter effektivt de . Vi er blevet uenige om hvordan vores kamstrup måler aflæses. Vi foretager fjernaflæsning for størstedelen af målerne hos vores kunder, men derfor bør du stadig aflæse din fjernvarmemåler med jævne mellemrum, så du kan følge med i dit forbrug og kontrollere din opgørelse.

Få et overblik over dit elforbrug. Læs mere om hvorfor du bør følge dit varmeforbrug . Har du en fjernaflæst elmåler , kan du følge dit forbrug helt ned på timebasis.