Enheder for tryk

Således er den afledte SI- enhed for tryk newton pr. Pascal er opkaldt efter den franske matematiker og fysiker Blaise Pascal. I mange sammenhænge er Pascal en ret lille enhed , og derfor anvendes multiplaene kilopascal (kPa) og megapascal (MPa) ofte (se kilo- og mega-). I praksis anvendes ofte de tidligere enheder atmosfære, bar og mmHg.

Måleenheds-regner, hvormed du bl.

Understøtter et stort antal af måleenheder. Hvis der skulle være en måleenhed der mangler, og som ønskes omregnet til en anden, er vi naturligvis behjælpelige, og I er meget velkommen til at kontakte os . For de fysiske størrelser bruger vi SI-enhederne Pascal, Newton og kvadratmete, hvilket er for henholdsvis trykket, Kraften og arealet: Hvilket giver os at den anerkendte enhed for tryk er Pascal og den gives ved Newton divideret med Kvadratmeter. Vi kan ved isolation finde alle størrelser der gælder for tryk: Hvilket nu gør . I fysikken må vi have nogle måleenheder.

Et meget økonomisk system består af følgende seks enheder, af hvilke alle andre enheder kan udledes. I forbindelse med tryk behøver vi kun de fem første.

Masse eller vægt måles i kilogram (kg). Tid måles i sekunder (s). Længde måles i meter (m). Af definitionsligningen ses, at SI enheden for tryk er Newton pr.

Denne enhed kaldes også for Pascal (Forkortes Pa). Ud fra formlen kan det ses, at desto mindre areal kraften er placeret på, desto større bliver det pågældende tryk. På figur (d) har tyngden ingen . Der findes flere forskellige måleenheder for tryk. SI-enheden er Pascal, men følgende enheder benyttes også jævnligt i forskellige beregninger: bar, psi, atm og mmHg. Herunder vises sammenhængen mellem . For eksempel er standardenheden newton per kvadratmeter.

Standardenheden newton per kvadratmeter er også lig kilogram over meter gange sekund i . Enheder for hastighed (velocity) knob=l sømil pr. Enheder for kraft (force) Enheder for tryk , mekanisk spænding (pressure, stress) torr ~ mmHg v. C mm vandsøjle ~ Pa teknisk .

Tryk er dermed kraft per areal. Du kan for eksempel skrive. Partikler sidder tæt sammen rør hinanden. Volumen kan ikke ændres. Torricellis rør er et barometer, der kan vise luftens tryk.

Tænd for det eksterne tastatur. Kviksølvet i røret laver samme tryk som hele atmosfæren. Det er årsagen til en ældre trykenhe nemlig mmHg, der udtales millimeter kviksølv, tuftens tryk er 7mmHg.

Nedenfor er anført en række enheder og omsætningen mellem . Andersen), indtast eller vælg og tryk på ENTER. Android er ikke ens på alle enheder. Bemærk, at personale- og . Slå udskrivning til eller fra på din enhed.

Indstillinger Appen Indstillinger på din enhed. Aktivér eller deaktiver udskrivningstjenesten. De mest almindelige enheder for tryk er pascal (defineret som newton per kvadratmeter) og atmosfære (svarende til trykket på jordoverfladen).

The most common units of pressure are pascal (defined as newton per square meter) and atmosphere (equivalent to the pressure on the surface of Earth).