Hvad er ultralydsscanning

Hvad er ultralydsskanning? I starten var det hovedsageligt de indre organer, som kunne undersøges, men også overfladiske strukturer kan skannes på denne måde. Ultralyd kan også bruges til at undersøge bevægelser . Dette er dog kun i forbindelse med billeder af bløddele.

Ultralydsscanning kan dermed i visse tilfælde erstatte røntgenundersøgelser.

Brug af ultralydsscanning. Dyr såsom flagermus og hvaler anvender desuden . I naturen anvender visse flagermus og hvaler også ultralyd. Ved ultralydsscanning anvender man et ultralydsapparat med et lydhoved . Læs hvordan en ultralydsscanning foregår under din graviditet.

Alt om scanningen , foster om hjertelyden. Med ultralyd (lydbølger) kan man danne billeder af de indre organer. For eksempel ved mistanke om sygdom i mave og tarm eller ved graviditet.

Ved en ultralydsscanning dannes billederne vha. Lydbølgerne returnerer forskellige signaler afhængig af, hvad de rammer undervejs. Forskellen i disse signaler danner grundlaget for billeddannelsen på skærmen. UL-scanning supplerer traditionel røntgenoptagelse på bedste vis, idet røntgen primært fremstiller knoglestrukturer. Men er problemet relateret til f. Typiske strukturer og problemstillinger, . Ly er udtryk for svingninger i lufttrykket omkring atmosfærens tryk og . Ekkokardiografi bruges til at få et detaljeret billede af hjertet og hjerteklappernes funktion.

Den kan foretages på to måder: ”Udefra”, som er det mest almindelige, hvor man foretager . Man kan heller ikke mærke lydbølgerne. Der anvendes et lydhove der udsender lydbølger og samtidig opfanger de ekkoer der kastes tilbage. Ultralydsundersøgelsen foregår i Røntgen. Ved hjælp af avanceret udstyr dannes et billede som du . Undersøgelsen varer fra – minutter. Her kan du læse om, hvordan en UL skanning foregår, og hvad man kan bruge skanningen til.

Hvis du er gravi får du tilbudt ultralydsscanninger.

Opdateret af: Camilla Härtel Jordemoder. Scanneren fungerer efter de samme principper som ekkolod – ultralydshovedet sender lydbølger ind i patienten, fanger reflekserne af lyden og omdanner dem til detaljerede billeder af kroppens .