Hvordan laver man brint

Vandet indeholder brint og ilt. Brinten kan let adskilles fra ilt hvis du kører en strøm gennem vandet. Selv om denne proces skatter en masse energi og er ikke rigtig effektivt til produktion i stor målestok , er det fantastisk til hjemmet projekter og videnskab . Amerikanske forskere har opfundet et aluminiumspulver, der kan fremstille brint af vand.

Figuren viser aluminiums-klynger som reagerer med vand og producerer brint. Hver uge laver vi digital radio, der udkommer i form af en podcast, hvor vi går i dybden med aktuelle emner fra forskningens verden.

Men hvis vi fortsætter med at bruge energi som nu, løber vi før eller siden tør for de fossile brændstoffer. Allerede nu leverer brint energi til biler, computere og hospitaler, og nye tekniske gennembrud gør, at brinten på længere sigt er en troværdig afløser for kul, gas. I Hobro arbejder man på at løse en af kerneudfordringerne i den grønne omstilling.

Via elektrolyse skal billig vindmøllestrøm laves til brint , som kan bruges i transportsektoren. Men brint skal jo produceres på den ene eller anden måde……. Fremstilling i et laboratorium.

Sikkerhed – bær altid briller og kittel når du laver kemiske. Medmindre man køler brinten ned og komprimerer den. Ved minus 2grader bliver brint flydende og kan mases sammen på væsentligt mindre plads.

I Honda FCX indeholder de to tanke mellem baghjulene tilsammen 1liter flydende brint – nok til en rækkevidde på 4kilometer. En brintbil kører altså . Når man sætter strøm til apparatet og tilsætter lidt svovlsyre, bobler der brint og ilt op ved de to elektroder. Der er brint ved -polen, og det viser man med en brændende træpin som antænder brinten, og det siger puf.

Industrien bruger nogle steder 9volt, når de laver brint og ilt ud af vand. FORSØG: Brændselsceller kan omdanne brint til el sammen med luftens ilt. I dette forsøg kan du lave en brændselscelle og lære hvordan de virker. Man kan også få det til ens hjem, men det er ikke udbredt i Danmark på grund af vores store fjernvarmenet.

Men i Tyskland og Japan findes der en del installationer. Desuden bruges brint også til at stabilisere el-nettet, hvor man bruger el til at lave brinten. Derefter opbevarer man brinten til en dag hvor det . Brint (H2) forekommer ikke naturligt, men skal fremstilles p? Brint eller hydrogen er ikke en energikilde, men en energibærer, der kan bruges til at oplagre og transportere energi.

En energibærer i en eller anden. Vindmøller producerer ikke, hvis det er vindstille, og solceller producerer ikke energi om natten, hvor vi også skal bruge elektricitet. Vi har altså brug for et stof, som kan . I stedet kan du måske fylde den med brint.

Din bil har så nogle brændselsceller, som laver energi ud fra brint og luft. Til den tid vil du måske more dig over de gammeldags biler, der larmede.

For en bil med brændselsceller støjer ikke særlig meget, fordi motoren er en elektromotor. Og udstødningen er ikke sort og fuld af . Brint kan benyttes til at gemme overskudsenergi f. Brint giver muligheder for at lagre elektricitet, så man ikke behøver at bruge energien på det tidspunkt, hvor den produceres. En simpel og effektiv proces er en forudsætning for i fremtiden at udnytte brint som energibærer og dermed for drømmen om et brintsamfund. Altså hvor meget energi, vi har brug for, og hvilke energiressourcer vi har til rådighed: Når man har erkendt, at der kun er 2PJ biomasse til rådighe men at transportbehovet kræver mere energi, som kan skaffes via kemisk opgradering af biomassen med brint – så falder mange ting på plads, og det . Brintbilen viser på en sjov måde fremtidsmulighederne i H2- teknologien – altså den teknologi, hvor hydrogen og oxygen bruges som brændstof til at lave elektricitet via en brændselscelle. Membranen har den egenskab, at den lader brintioner passere, men ikke elektroner.

I hvert af kamrene uden på . Tidligere blev det lavet ud fra vanddamp og jern, med et stort kulforbrug til energiforbruget, men i dag er ZDANSKY metoden herskende, da lavtrykselektrolysen er simpel med små anlægsudgifter og giver god indtjening, hvis man har billig strøm til rådighed. Der er også tilgang til brint fra olie- og gasforekomsterne. Kinesiske forskere: Sådan kan vi spalte vand til brint og ilt med sollys. Forskerne formoder, at man kan bruge et pulserende elektrisk felt til at. Hvordan laver man brint.

For at spalte brinten fra disse andre . Bilen drives af en elektrisk motor, der får sin strøm fra en brændselscelle i stedet for et batteri. Derved skal bilen ikke lades op, men tankes med brint fra en brinttankstation. Teknologien er et alternativ til konventionelle biler, der drives af fossilt brændstof, da produktionen .