Lærebog i geoteknik

Bogen indeholder både den teoretiske baggrund for geoteknikkens anvendelse, samt beskrivelser og eksempler på tilnærmede metoder, der anvendes i . Klik her og find den bedste pris nu! Gunnar Bagge: Jords styrke. Forhandlere, Pris, Fragt Fragt Levering, Total.

Bemærk at nogle forhandlerpriser er studiepriser altså en pris du kun kan opnå, hvis du er studerende. Emnet jordbundsundersøgelser .

Også stort antikvarisk udvalg. Evt fragt kommer ud over prisen. Bidragsydere: Niels Krebs OvesenH.

Authors, Poul Harremoës, Niels Krebs Ovesen, H. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan . Contributors, Ingeniørhøjskolen Horsens. Geoteknik lærebog , Polyteknisk, 2. Fuglsang: Jords deformationer ;. Konsolideringens tidsforløb.

Eksempelsamling til lærebog i geoteknik. Dansk geoteknisk forening. Fremsendes mod forudbetaling . OngroWing of Perch (Perca fluviatilis) juveniles. Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Havøkologi og Akvakultur, Bornholms Lakseklækkeri. Dgf- Bulletin Vejledning i ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse.

Dgf-Bulletin 1 Felthåndbogen. SBI-anvisning 18 Fundering af mindre bygninger. Bedøm dette materiale: Se alle eksemplarer. Vi har indkøbt eksemplar.

Der er reserveringer til dette materiale. Biblioteker og opstilling, Antal, På hylden. Guidelines for length of extended interfaces for bucket foundations.

Denne lærebog er udarbejdet af nu afdøde professor Moust Jacob- sen til brug for undervisning i Geoteknik og Fundering på civilin- geniørlinien i Konstruktion ved AUC. Landmåling, Instrumenter og Metoder Ole Jacobi, Jørgen Risager, Klaus Thiesen. Linear Algebra and Its Applications 2. Bind 2: Sætninger i Jord.

N er en bæreevnefaktor som afhænger af jordens type. Hvis du har problemer med formlen kan du også finde den som tabelopslag på side 2i ” Lærebog i Geoteknik ” som i muligvis .