Montering af vandmåler

Download en vejledning til hvordan du monterer en vandmåler fra TREFOR Vand. Desuden skal måleren altid monteres vandret. Alt efter om monteringen foregår i målerbrønd eller som . Sådan forbereder du dig til udskiftning af vandmåleren inden vores montør kommer på besøg.

Udskiftning af vandmåler , Skanderborg Forsyningsvirksomhed.

Afslut montering ved at placere plomberingsbøjlen over forskruning modsat kontraventil – ved indløbs- siden af vandmåleren. Brug den blå plombe til at låse den hvide plomberingsbøjle. Husk at montere den vedlagte kontraventil imod vandretningen – ved udløbssiden af vandmåleren.

Men da jeg vidste, at det var tæt på salg af huset, mente jeg, at køber lige så godt kunne sørge for opsætningen af denne vandmåler. Kort tid før udflytningen dukker en mand tilhørende vandværket op for at se, hvor i huset at . Lodrette målere accepteres ikke). Manual fra TreFor – til montering af vandmåler.

Montering_af_vandmaaler. Vandmåleren skal monteres vandret. Tilslutning til Malling Vandværk og krav til vandmåler installation. Inden tilslutning til Malling Vandværks forsyningsnet, skal der indsendes oplysninger om bygherre til Malling. Byggevand skal udføres af Aut.

VVS installatør og overholde krav . Vi afregner vandforbruget efter disse målere. Vi har i øjeblikket to typer af vandmålere : Den nyere type, der fungerer ved . Med et stort driftsikkert og udbygget produktprogram har vi vandmålere til en hver lejlighed og installation. Præcis registrering og forbrugsorienteret afregning giver anledning til at spare, godt for både miljøet og dine lejere. Det er dyrt at få sat vandmålere op.

En tommelfingerregel er at prisen pr. Flange vandmåler over DNskal monteres vandret. Ekstrasikringen erstatter ikke den lovpligtige tilbagestrømningssikring.

Der skal monteres korrekt tilbagestrømningssikring i . Alt, hvad du skal vide om vandmåleren.

Måleraflæsning, udskiftning af målere, forbrugsoversigt. Et målerfirma har oplyst til mig at man kan forvente en vandbesparelse på efter montering af målere, men den besparelse er lille i forhold til udgifterne. En positiv holdning kunne være at regningen for dryppende vandhaner og defekte toiletter går til dem der har de defekte installationer.