Prisme overfladeareal

I dette afsnit giver vi formlen for voluminet af et prisme. At bestemme en figurs overfladeareal , gøres ofte ved at lægge figurens fladers areal sammen, men ved f. Vi gennemgår hvordan man finder. Det er dog i de fleste tilfælde meget nemt.

Hvis man for eksempel har en prisme med en ligesidet trekant som grundflade, skal man bare udregne arealet af grundfladen, og arealet af siderne som vil være sidelængde gange højde.

Så er prismens overfladeareal lig, to gange arealet af grundfladen lagt sammen med tre . Overfladeareal er størrelsen af overfladen på en tredimensional figur. Ligesom areal giver os størrelsen af todimensional figur, giver overfladeareal. En prisme bliver betegnet som en form for rumgeometrisk figur. Grundfladen og topfladen på prismen har størrelse og størrelse som den selvsamme polygon. Topfladen og grundfladen kan have en form som en trekant, firkant, femkant, sekskant eller en anden form for kant.

Prismens topflade og grundflade . Rumfang og overfladeareal af en prisme.

Regnemaskinen laver beregninger for en perpendikulær almindelig prisme. En perpendikulær prisme har to sider der er perpendikulære på en base. En almindelig prisme er en prisme , hvor alle siderne har samme . Beregn rumfanget eller arealet af grundfladen for en prisme. Peter fortæller om volumen og overfladeareal for forskellige kasser, cylindre og prismer. Hos VUCHF Nordjylland kan du tage en Almen Voksenuddannelse på 9. Fagene kan kombineres, som du ønsker.

I et prisme er grundfladerne polygoner (mangekant), og sidefladerne er rektangler. Højden i prismet er dm. Formlen til beregning af arealet af grundfladen er. This worksheet is also part of one or more other Books. Modifications will be visible in all these Books.

Do you want to modify the original worksheet or create your own copy for this Book instead? April 9:AM kronhjort41. Vinkelbegrebet og vinkelmål i grader indføres.

Eleverne skal herunder lære at bruge en vinkelmåler.

Udskolingen I udskolingen skal eleverne bruge formlerne for overfladeareal af diverse figurer, for eksempel kegle og kugle, og eleverne skal bruge formlerne for rumfangsberegning af figurer som kugle, cylinder og prisme. Vi vil starte med rumfanget og overfladearealet af rektangulære prismer. Herfra vil vi håndtere mere komplicerede objekter, såsom kegler og kugler. Udled formler, der udtrykker: a) kuglens rumfang ved hjælp af dens overfladeareal , b) kuglens . Find rumfanget og overfladearealet af disse figurer.

Skriv hvordan du kommer frem til resultatet. Et rektangulært prisme , der er to terninger bre en terning lang og fire terninger høj vil have et volumen på enheder og et overfladeareal på enheder 2. Et sammensat terning, der er to terninger bre to terninger lang og to terninger høj vil have den samme volumen på enheder men et overfladeareal på kun 24 .