Rubbiareaktor

Rubbia-reaktoren er utviklet av CERN-forsker Carlo Rubbia. En slik reaktor bruker en partikkelakselerator for å omdanne thorium til uran, som brukes som brensel i reaktoren. De totale kostnadene til å utvikle prototypen av Rubbia- reaktoren er på minst 5millioner Euro.

Reaktor uten kjedereaksjon. Thoriumreaktoren kan ikke “løpe løpsk”. Den vil stanse opp hvis den ikke blir tilført energi utenfra.

Gambling, eller langsiktig strategisk investering? Mer konvensjonelt kan man blande thorium inn i uranbrensel og brenne det i en vanlig reaktor. Enda mer interessant er innblanding i, og brenning av . En akseleratordrevet reaktor fungerer ved å forsterke tilført energi. Den blev lanceret af en italiensk fysiker med stor faglig tyngde og prestige, Carlo Rubbia.

Rubbias thorium-reaktor adskiller sig markant fra andre reaktorer. Den lover idiotsikker drift, mindre farlig affald og endda muligheden for at destruere det atomaffal . Denne reaktoren er utviklet av Carlo Rubbia ved European Organization for Nuclear Research (CERN), og promoteres i Norge av professor Egil Lilestøl, som også er tilknyttet CERN.

Has absolute pre-eminence over uranium and fossil fuels, says boson discoverer Carlo Rubbia. Grunnarbeidene er nå påbegynt i Cadarache i Frankrike, der reaktoren skal bygges. Om fusjonsforsøkene denne gangen lykkes vil det knapt være noe marked for fisjons-prosessen, enten det . Neu ist dabei die Verwendung eines Teilchenbeschleunigers, . En internasjonal ekspertgruppe ved navn ”The Generation IV International Forum ” har fått oppgaven med å finne frem til former for reaktorer som kan erstatte dem vi har i dag.

I denne artikkelen vil jeg beskrive deres lovende MSR (Molten salt reaktor ), men jeg vil også trekke frem og bruke noen av Carlo Rubbia sine ideer . Han delade på priset med Simon van der Meer med. Anordningen är en typ av acceleratordrivna system och betraktas tidsmässigt som en fjärde generationens reaktor. Det er historia om eit prosjekt som verkar for godt til å vere sant.

For det første kan ein thoriumreaktor ikkje kome ut av kontroll, slik vanlege reaktorar kan. Nøytrona er produsert eksternt ved kollisjon av proton frå ein akselerator med eit tungt metall. Accelerator-Driven System – ADS. Destruksjon av tunge isotopar.

Omformar torium til uran- 233 . Den kan dessuten løse energi- og klimaproblemene, hevdes det. Debatten har fått et stadig sterkere preg av thorium som vidundermedisin, med få motforestillinger, jf. Begge teknikkene ligger langt frem i tid.

Argumentene som trekkes frem for å utvikle bruken av thoriumbasert kjernekraft er: 1. Rubbia – reaktor , kan få realisert disse verdiene. Det produseres kun kortlivet atomavfall. Teknologien er uegnet til produksjon av atomvåpen.