Teleskoplæsser regler

Har du et certifikat, der er udstedt efter de nuværende regler , vil det stadig gælde med visse undtagelser. Hvor det tidligere har været tilladt at bruge teleskoplæsser uden certifikat eller gaffeltruck B-certifikat, vil der fra den 1. Kravet om førercertifikat til teleskoplæssere udvides, så det fremover gælder alt arbejde med teleskoplæsser , hvor det i dag kun gælder arbejde med gafler og . Hvis teleskoplæsser afprøves efter reparation. Der stilles heller ikke krav om kranførercertifikat til teleskoplæssere, der bruges som kran i . Personer med teleskoplæsser A-certifikat skal derfor ikke have den nye teleskoplæsseruddannelse.

Samtidigt kommer der nye regler for brug af gaffeltruck (og lignende), gaffelstablere . Vejledning om Motordrevne Køretøjer. Kan du komme i tvivl om hvordan reglerne er for kørsel med f. Arbejdstilsynets regler og kan betjene forskellige varianter af både maskiner og udstyr. Deltagerne kan bedømme maskinens manøvreevne (styresystemet) samt tyngdepunkt og stabilitet ved hjælp af maskinens lastdiagram og kan udføre arbejdet ud fra viden om hvordan maskinernes stabilitet . Det er en forenkling af reglerne , der gør det nemmere for virksomhederne at finde rundt i reglerne og udbuddet af uddannelser. Reglerne er blevet udskudt op til flere gange, men fra 1. Alene det, at de eksisterende uddannelser bliver til gør det mere overskueligt.

De konkrete ændringer vedrører dog kun certifikatkrav til kraner og teleskoplæsser.

Foto: Christian Riis Kistrup. Den nuværende teleskoplæsser B-uddannelse udgår. Kranførercertifikater efter de gældende regler vil – for så vidt . Dog er det lovligt også at føre en teleskoplæsser såfremt at man har truckcertifikat B eller krancertifikat. Teleskoplæsser Fra og med d. Over tonsmeter: Krancertifikat E. Anvendelse med pallegafler kræver B-gaffeltruckcertifikat eller teleskop A-certifikat. Eftersyn og vedligehold af maskiner og løftemateriel.

Det nuværende uddannelsesmål vil således kunne tilføjes den tekst, der er fremhævet med. Deltagerne skal bestå en teoretisk og praktisk prøve for at få udstedt førercer- tifikat. Der er lovbestemt deltagerbetaling iflg.

Udkast til nye regler om førercertifikat til teleskoplæssere. Deltagerne kan endvidere betjene teleskoplæsser med kranfunktion ud fra viden om, hvordan maskinens stabilitet ændres ved løft,. Alt om lifte, teleskoplæsser etc.

Krav om certifikat til teleskoplæssere. Truckcertifikatet er fra 1. Du skal altså have erhvervet et . Der kan pålægges selskaber m.