Thorium halveringstid

Thorium har ingen stabile isotoper. Thorium is an electropositive actinide whose chemistry is dominated by . I tillegg er kunstig fremstilte isotoper kjent. Earth, and even slightly longer than the generally accepted age of the universe. Apr Thorium reaktorer kunne være løsningen på fremtidens bæredygtige energibehov, men hvorfor er Thorium reaktorer ikke noget man snakker om i dansk eller europæisk energipolitik?

Dec Det er Uran-2(sædvanligt Uran), Thorium -2og Plutonium-239.

Henfaldsskemaet for Uran – 2(den sjældne isotop). Mar Halveringstiden til thorium -2er milliarder år sammenliknet med uran-2som har 7millioner års halveringstid og uran-2med 4. Ellers er det kjente isotoper med massetall fra 2til 238. Rent thorium er et sølvhvit metall. Under vanlige forhold vil oksygen i luften reagere med metallet og det dannes thoriumoksi som er helt svart. Thorium er radioaktivt, men har veldig lang halveringstid.

Det tar faktisk milliarder år før halvparten av et gram thorium blir borte. Jan En atomreaktor basert på thorium kan derfor ikke løpe løpsk på samme måte som en atomreakter basert på uran. En thoriumbasert reaktor vil heller ikke ha plutonium som avfallsprodukt.

Plutonium er et svært radioaktivt element med lang halveringstid , noe som utgjør et stort miljøproblem. Th-2bestråles i en reaktor og indfanger neutron for så at blive til th-233. Th-2henfalder hurtigt til pa-2og pa-2henfalder med en halveringstid på ca. Der findes flere isotoper af thorium i naturen.

Den vigtigste er 2Th, som nedbrydes til 2Pb med en halveringstid på 1mia. Dette anvendes til datering af mineraler og bjergarter. Th dannes som et led i nedbrydning af 2U med en halveringstid på 80.

Halveringstiden er den tiden som går før halvparten av atomkjernene i det radioaktive stoffet er omdannet til andre atomkjerner. Når en atomkjerne sender ut heliumkjerner (alfastråling) eller elektroner (betastråling), blir det dannet et nytt grunnstoff. Protactinium-2bruges i fysikundervisningen til demonstration af halveringstid. Beholderen er påfyldt et salt af uran-2i saltsyre.

Uran-2henfalder til thorium -23 der igen omdannes til protactinium-234. I beholderen findes også en organisk væske, som opløser protactinium, men ikke uran og thorium. Uran- eller uran-radium-serien begynder med uran-2( halveringstid mia. år ), der gennem alfa- og betahenfald omdannes til radium-2og ender med den stabile bly-206. Tho- rium-serien begynder med thorium -2( halveringstid 1mia. år) og ender med den stabile bly-208.

Actinium- eller uran-actinium-serien . Når en neutron indfanges i kernen af den almindelige uranisotop med massen 23 dannes en uranisotop med massen 23 som imidlertid er radioaktiv og med en halveringstid på . Uranium-datering: Uranium-2(334U) nedbrydes til thorium -2(239Th) med en halveringstid på 75.

Uranium, men ikke det mere uopløselige thorium , optages i calciumkarbonatkrystaller (calcitkrystaller) under disses dannelse. Hvis derfor den oprindelige koncentration af uranium er kendt, kan forholdet mellem . Bemærk, at omdannelsen fra Thorium til Protactinium sker ved to sideløbende radioaktive henfald. Det er et naturligt forekommende, radioaktivt metal, der overvejes som alternativ til uran i kernekraft.