Upstream downstream værdikæde

En analyse af virksomhedens værdikæde vil synliggøre de aktiviteter, som virksomheden kan forbedre for derved at øge sin konkurrenceevne. En værdikæde består af en række aktiviteter,. De aktiviteter, der gennemføres, efter at varen er produceret, benævnes down-stream -aktiviteter.

Her finder vi aktiviteterne marketing . Virksomhedens upstream – aktiviteter omfatter de første primæraktiviteter: indgående logistik, produktion og udgående logistik.

Downstream – aktiviteterne vedrører de . Man ser her nærmere på aktiviteter, som går på tværs af alle de primære aktiviteter, og herigennem dækker støtteaktiviteterne over hele værdikæden. På denne måde kan man ved identificeringen af støtteaktiviteterne ikke inddele dem i upstream og downstream aktiviteter, som man kunne ved de primære aktiviteter. Jo længere bag ud i forsyningskæden man er, jo mere bevæger man sig upstream. Ofte benyttes Portes værdikæde til at beskrive virksomhedens værdikæde , hvor primære aktiviteter er de funktioner, der direkte har kontakt med varerne, og støtteaktiviteterne er de funktioner, som hjælper og er . Med værdikæden beskriver en virksomhed hvor og hvilke aktiviteter, der skaber værdi for virksomhedens produkter.

Gennem værdikædens faser skabes der en merværdi . Virksomhedens hovedaktiviteter, der alle har til formål at medvirke i processen med at fremstille den ydelse, som leveres.

Indgående logistik, produktion og udgående logistik. Følger umiddelbart efter at produktet er produceret, markedsføring og salg samt . Up stream og Down stream. Denne opdeling har noget at gøre me om værditilvæksten ligger på selve produktet (up stream) eller på markedsføring, salg og service ( down stream ). Skillelinien går mellem udgående logistik og markedsføring.

Lad os tage et eksempel. Et VVS firma skal have installeret et . En virksomheds værdikædebestår af en række aktiviteter, der udføres for at produktudvikle, indkøbe, producere, markedsføre, levere og servicere virksomhedens produkt, som tilsammen skaber produktets værdi for kunden. Værditilvækst er et mål for, hvor . Firmagaver, reklamegaver, profilbeklædning, arbejdstøj og reklameartikler. Kunden er ikke interesseret i boremaskinen, men i. DET STRATEGISKE PERSPEKTIV OG . I faglitteraturen tales der ligefrem om et paradigmeskifte inden for marketingdisciplinen, hvor antallet af relationer er steget voldsomt. Den svenske marketingprofessor Evert Gummesson har opfundet begrebet Total Relationship Management19 . Kan vi få børn på andre planeter?

Japanske forskere har sendt frosne sædprøver fra mus på rumfart for at finde svaret. Kortlægning af værdikæden i den danske olie- og gassektor.

Værdiskabelse (olien og gassen tillægges mere og mere værdi). Mens de første led i værdikæden , der ligger lige efter udvindingsindustrien ( olieindustrien), ofte foregår tæt ved landene for olieudvinding (f.eks. Rusland og Saudi Arabien), så koncentreres de mere værditunge downstream produkter tæt ved slutbrugerne i ilande som USA, Japan og Tyskland. Værdikæde for olie- og gasproduktion i Nordsøen.

I større ilande og vækstlande . Problemfelt: Som allerede nævnt, så ejer Ecco hele deres værdikæde fra ko til sko, og det gør Ecco mere uafhængig af sine leverandører. Men det har også betydet, at Ecco traditionelt har haft sin opmærksomhed . Art Håndmalet ildfast Skål i Keramik og Stentøj. Unik design der har opnået flere internationale priser. Skålene er ildfaste og varme . Dette projekt undersøger, om. I den videre del af analysen vil vi især beskæftige os med upstream – og midstream-markederne og kun i begrænset omfang med downstream – og alle transportmarkeder.

Menneskelige ressourcer. Teknologiske ressourcer.