Vor fader

Vor Fader , du som er i himlene! Den bøn, Jesus lærte disciplene, tror man kan være kommet fra Jesus selv. Den oprindelige bøn har været kort, ligefrem, og skal på aramæisk også have rimet og været rytmisk.

Bønnen bliver bedt i kristne kirker og hjem verden over. Det gjorde han i Bjergprædikenen, som man kan læse i Matthæusevangeliet kapitel vers 9-13. Fadervor findes i Matthæusevangeliet 9-13.

For dit er Riget og magten og æren i evighed! Vor Gud i Himlen, han gør, hvad han vil – Willy Egmose – Duration: 0:27. Jens Fredborg 8views. Stille Stunder 2views. Det betyder: Gud vil dermed opmuntre os til at tro på, at han virkelig er vores Far, og at vi virkelig er hans børn.

Det gør han, for at vi trygt og med al tillidsfuldhed skal bede til ham, ligesom de kære børn kommer til deres kære far. Det er en stor trøst og glæde, at vi får lov at sige Far til Gud. Og ikke een af dem falder til Jorden uden eders Faders Villie.

Men jeg siger eder, fra nu af skal jeg ingenlunde drikke af denne Vintræets Frugt indtil den Dag, da jeg skal drikke den ny med eder i min Faders Rige.

Esajas 63:du, som dog er vor Fader. Thi Abraham ved ej af os, Israel kendes ej ved . Et af de stjernebilleder, der lyser på himlen ved natteti blev i gammel tid knyttet til fadervor. Det var før, kompasset kom i brug, mens søfolk endnu satte kurs over havene ved stjernernes hjælp og især var glade for den stjerne, der hedder Nordstjernen, fordi den stod stille . Og det skete, da han var et sted og ba at en af disciplene sagde til ham, da han holdt op med at bede: “Herre, lær os at bede, ligesom Johannes lærte sine disciple det”” (Luk.

11) “. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres . Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Det er to helt fundamentale forudsætninger for at blive konfirmeret. Det er indholdet af trosbekendelsen, du bekræfter ved din konfirmation. Trosbekendelsen er den kristne tro sammenskrevet i få sætninger.

Vi forsager DjÄvelen og alle hans gerninger og alt hans. Fader Vor er vores fælles og vigtigste bøn. Vi tror pÅ Gud Fader , den. AlmÄgtige, himlens og jordens skaber.

SÇn, vor Herre, som er undfanget ved HelligÅnden, fÇdt af Jomfru Maria, pint under. Pontius Pilatus, korsfÄstet, dÇd og begravet, nedfaret til. Giver os øjne, ører, fod. Hænder, tøj og maden god.

Og du som giver far og mor,.

Hvis vi skal træde frem for Gu som vi er, holder vi ikke mål. Tak med glæde vor fader. Det kan godt være, at vi har været søde og rare over for vores . Naade vre med eder, og Fre fra Gud vor Fader , og den HErreJEsu Christo!

Loven vcere Gud og vor HErres JEsu Christi Fader, Barmhjerrigheds Fader, og al Trostes Gu Eph. Trcengsel, saa at vi kunne tröste dem, som ere i allehaande Trcengsel, . Det Danske Bibelselskab, Herren Gud. OG JAKOB SAA LABANS ANSIGT, OG SE, DET VAR IKKE IMOD HAM SOM TILFORN.