Adgangsforhold for handicappede

I Greve Svømmehal har vi gode adgangsforhold for handicappede. Du kan sagtens benytte Greve Svømmehal selvom du har et fysisk handicap. Vi har automatisk døråbner samt niveaufri adgang til svømmehallen og bassinerne og der er elevator, som du kan benytte hvis du skal have adgang til faciliteterne på 1. Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg.

Huskeliste for Niveaufri ADGANG.

Husk nedsænkede kantsten, også for fortove ved alle etablerede og naturlige overgange! Oversigtskort og beskrivelser kan hjælpe dig, som borger med handicap. Mange mennesker forbinder tilgængelighed for handicappede med adgangsforholdene for kørestolsbrugere. Men andre handicapgrupper har også behov for, at bygninger og udearealer indrettes tilgængeligt. Manglende kendskab til de forskellige handicapgruppers behov for.

Tilgængelighedsmærke viser vejen for million danskere med funktionsnedsættelser. Niveaufri adgang og ramper i fælles adgangsveje (der fører ind i bygningen).

Jeg håber, at vi med denne pjece får sat fokus på tilgængelighed – primært i forbindelse med ombygninger – og at pjecen vil bidrage til for- ståelsen af, hvor vigtigt det er,. Reglerne for handicappedes adgang til byggerier bliver ofte brudt. Nu er bedre information, flere anvisninger og stikprøvekontrol på vej. Ifølge Danske Handicaporganisationer mangler der både gode adgangsforhold til strande og naturområder og let tilgængelig information om de få steder, hvor der faktisk er adgang. Og det er dumt, når man for relativt få midler kunne gøre Danmark til et bedre ferielan også for udenlandske handicappede.

Handicappede borgere kæmper for at komme ind af døren på regionens sundhedstilbud. En ny optælling fra Danske Handicaporganisationer viser at der på kun procent af regionens sundhedstilbud er handicapvenlige forhold. Det får nu organisationen til at råbe op overfor . Turen rundt i parken veksler mellem tre kørestrækninger og tre gå-områder med tilhørende parkeringspladser.

På sidstnævnte kan du stige ud og gå rundt for at se på de dyr, der ikke går frit på savannerne, men er i deres egne anlæg. De tre kørestrækninger kan opleves i eget køretøj eller i parkens . Som praktiserende læger undrer det os, at vores overenskomst med det offentlige ikke giver nogen tilskyndelse til at etablere eller forbedre adgangsforhold for handicappede til vores praksislokaler. Denne gruppe af medborgere har selvsagt et særligt stort behov for at kunne komme til læge.

Der er alt for få offentlige institutioner, der har rampe eller elevator til kørestol. Det er et eksempel på, at det er svært for handicappede at få adgang til bygningerne – noget, som de har krav på siden 1.

Derfor vil handicap-forbundet i Grønland i forbindelse med handicap-ugen opfordre landsstyremedlemmet til at rette . Det betyder, at brugere i manuelle kørestole ikke selv kan komme op ad den. Arkivfoto: Charlotte Dahl, Sygehus Lillebælt . Pladsen er dog anlagt helt efter reglerne. Det var han, fordi hans praktiserende lægeklinik ikke havde handicapadgang – altså adgang for folk i kørestol og lignende. Aarhus Kommune har adgang for handicappede , men det er kun af dem, der er åbne for patienttilgang.

Kørestolsbrugere Læs om gang-, arm- og håndhandicappede Gang-, arm- og håndhandicappede Læs om synshandicappede Synshandicappede Læs om hørehandicappede Hørehandicappede Læs om astma og allergi Astma og allergi Læs om udviklingshandicappede Udviklingshandicappede Læs om . Det kniber med at lave ordentlige adgangsforhold for handicappede på gågader og i offentlige bygninger. Det mener Dansk Handicapforbund.