Affugtning af luft

Tørring ved hjælp af sorption. Adsorption af vanddamp indeholdt i fugtig luft af hygroskopiske overflader. Denne brochure henviser kun til affugtnings- og tørringsløsninger i enkeltstående systemer. Det grundlæggende princip ved affugtning forudsætter, at rummet er lukket.

Det vil sige, at vinduer og døre skal holdes lukkede, så der kommer ingen eller meget lidt udeluft ind i rummet. Affugtning – affugtning af luft.

Med denne traditionelle metode suges frisk luft ind i rummet, hvor den opvarmes så den kan optage . Dertil kommer, at den friske luft der pustes ind i rummet også kan have en vis relativ fugtighe og det forlænger tørreprocessen, alt afhængig af årstiden, udetemperatur og vejrforholdene. Det længst kendte princip for nedbringelse af luftens fugtighe affugtning, bygger på den fysiske kendsgerning, at varm luft kan indeholde mere vanddamp end kold luft. På grund af de høje energipriser er affugtning via kondenstørring i dag den mest foretrukne tørremetode. I princippet laver motoren (kompressoren) i en affugter næsten lige meget varme og kulde, men dertil kommer et lille varmeoverskud fra den fugt, der var bundet i den fugtige luft – derfor er affugterens udblæsningstemperatur få grader højere en rumluften. Så der tilføres rummet en lille smule varme, når affugteren er i drift.

Køb din affugter online, eller få rådgivning ved større fugtproblemer. Læs mere om affugtning her.

Munters affugtere fjerner vandet fra luften med en rotor belagt med et ekstremt højhygroskopisk materiale, der opsuger vanddampe. Det du ønsker, kan beregnes i et specielt diagram. Indfødningsluften skal forbi en kondenseringsflade, der trækker fugten ud( som kølefladen på køleskabet), den luft der så er affugtet sendes igennem en opvarmning til ud til rummet.

Der kan regnes efter, men luften skal nok køles 7-9 . For at kunne gøre rummene brugbare igen, skal de varmes op, affugtes mekanisk og udluftes regelmæssigt. Og her kommer solen ind. Der findes flere mærker af luftsolfangere, der affugter kælderen.

Uden på huset – helst imod syd – opsættes luftsolfangeren. Opvarmning og affugtning af garage. Luften varmes op og blæses ind i kælderen. Jeg ønsker ikke teorien bag, den kender jeg.

Det betyder i praksis, at samtidig med at affugteren fjerner fugt og renser luften , så afgiver den mere varme og luftcirkulation end en 500W el-radiator. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har endda kåret Woods ED50F som den mest energieffektive affugter på markedet. Modellen har en indbygget . Varmepumpeteknologi Ved tørreprocesser med tørretemperaturer under ca.

C og højt vandindhold i afkastluften, er det værd at undersøge økonomien i en . Som regel er problemer med vores indeklima er forårsaget af en unormal ophobning af fugt i møbler og i huset struktur, hvorfra fugten påvirker den luft vi indånder hver dag.

Vi ombygger og isolerer simpelthen vores huse mere og mere for at holde den dyre varme inde i bygningen og glemmer, at vi derved reducere . Få et sundt indeklima i din helårsbeboelse, kælder eller i dit fritidshus med en SolarVenti luft -solfanger til ventilation, affugtning og tilskud af varme. Det er kun mug, der trives med høj luftfugtighed. Muggen gror godt ved en relativ fugtighed over , og den spreder sine sporer i luften til stor gene for os mennesker. En luftaffugter giver dig bedre indeklima, bedre lugt og tørrer dit vasketøj på langt kortere tid.

Ved adsorptionsmetoden trækker man den fugtige luft gennem en selica gel plade. Fugten hænger fast i denne plade, og kan kun løftes væk fra pladen ved opvarmning. Derfor lader man en varmeblæser inde i . Nøjagtig samme maskine som vores bestseller DD8L, men uden ionisering af luften og uden bakteriedræbende belægning på luftfilteret.

Som affugter er disse identiske, bortset fra at DD8LJ er billigere. Kølefladen affugter den varme og fugtige luft og leverer kølig for- a ff ugtet luft til adsorptions affugteren. Efterkøling kan være nødvendig.

Anvendelse af både adsorptionsaf fugtere og køling løser opgaven i forbindelse. En luft til luft varmepumpe sørger for at tilføre ren varm luft til kælderen, og skaber en kontinuerlig luftcirkulation. Dermed er en luft til luft varmepumpe et effektivt tiltag mod fugtige kældre.

Nogle husejere prøver at komme mindre fugtproblemer til livs ved at have en affugter stående.