Aflæs elmåler

Har du aflæst din måler, kan du nemt indtaste dine tal her på siden. Du kan også se dit forbrug og sammenligne det med andres. Aflæs fra venstre mod højre (også eventuelt foranstillede nuller).

Du kan indberette din aflæsning på tre måder: Scan QR- koden i brevet, og indtast din aflæsning. Log på selvbetjening, og indtast din aflæsning.

Husk at aflæse jeres el- eller naturgasmåler og give jeres distributionsselskab besked om, hvad jeres forbrug lyder på. Se her, hvordan I skal gøre. Det er altid en god idé at have jeres aflæsningsbrev klar, for der står jeres bruger-oplysninger, så I kan logge ind.

De data du har tilgængelige via selvbetjeningen, er de data som der stilles til rådighed fra dit el-netselskab. Sådan aflæser du elmåleren. Hvis der er tal i elmålerens sidste felt, så vælg det laveste tal.

Er du gaskunde hos Dansk Gas Distribution ( det tidligere DONG Gas Distribution). Selvbetjeningen er flyttet til ditforbrug. Kontakt Dansk Gas Distribution her: Dansk Gas Distribution. Hvis du har modtaget et selvaflæsningskort i forbindelse med årsaflæsning, kan du nedenfor indtaste dine kortoplysninger og den seneste målervisning, som du aflæser på din elmåler. Har fået brev om at jeg skal aflæse min elmåler , men ved ikke hvilke tal jeg skal skrive på sedlen?

Skal jeg indberette min aflæsning, når jeg har en fjernaflæst elmåler ? Har du en fjernaflæst elmåler , så bliver dit elforbrug aflæst helt automatisk – helt uden at du skal gøre noget. Som solcelee ejer kan det være lidt sværere at aflæse din måler, blandt andet fordi den både viser hvor meget strøm du har importeret fra nette og hvor meget strøm du har. Derfor har målerleverandøren Kamstrup lavet denne vejledning om hvordan du aflæser din måler. Information om Solceller og elmålere (1kb) . Hvem skal jeg oplyse min aflæsning af elmåleren til? Du skal oplyse din aflæsning af elmåleren til OK.

Jeg har lidt problemmer med en opgave i matematik En person har aflæst sin elmåer hver aften igennem en periode på dage. Når det er tid til at årsaflæse din måler, vil du modtage et aflæsningskort. Du kan aflevere din aflæsning til HOFOR på følgende måder: 1. Indtast aflæsningen via din telefon – nummeret står på kortet.

Vi foretager fjernaflæsning for størstedelen af målerne hos vores kunder, men derfor bør du stadig aflæse din fjernvarmemåler med jævne mellemrum, så du kan følge med i dit forbrug og kontrollere din opgørelse.

Aflæsning af din elmåler skal ske til Energi Fyn Net. Læs mere om hvorfor du bør følge dit varmeforbrug . Har du modtaget et aflæsningskort fra dit netselskab, skal du indberette aflæsning af din elmåler hos dit eget netselskab. Er du i tvivl om, hvilket netselskab du hører til, kan du finde en oversigt over alle netselskaber i Danmark via Dansk Energis serviceside. Medlemsnummer fremgår af dit årsmærke eller opkrævning.

Målernummeret fremgår normalt af det lille foliemærke på selve måleren. Derfor er Radius nu i gang med at forberede udskiftningen af målerne hos deres kunder. Kamstrup er leverandør af elmålere og fjernaflæsningssystemet, der sender forbrugsdata videre til Radius.

Det betyder, at du i fremtiden ikke selv behøver at aflæse elmåleren. Derudover er vi ansvarlige for installationen af målerne og . Når du får solceller, får du også en ny el-måler Der har en funktion, så du kan se hvor meget af den strøm du.