At markere

Eksempler markere sin utilfredshed ikon for korpussøgning markere sine synspunkter ikon for korpussøgning. Vi vil også meget gerne markere , at EU i højere grad skal deltage i opbygningen af den internationale fiskeripolitik. We should also very much like to emphasise that the EU must participate more in the development of the international fisheries policy.

Link til European Parliament . En bol der skal løftes i henhold til Reglerne, må løftes af spilleren, hans partner eller en anden person, som spilleren har bemyndiget dertil. I ethvert sådant tilfælde er spilleren ansvarlig for enhver overtrædelse af Reglerne.

Boldens position skal markeres, før den løftes efter en Regel, der kræver, at. Findes der genvejstaster til at markere tekst i Word. Jeg syntes det er enormt irriterende først at skulle markere teksten med musen før jeg taster CTRL-X, CTRL-C, CTRL-V etc. At markere et svar-jeg synes det halter lidt. Ikke at det er et stort emne, men generelt, når man har brugt tid og energi på at afgive et svar, ville det være rart med en reaktion fra spørger.

Når Scroll Lock-tasten er aktiveret, bruges piletasterne til at rulle på siden. Dette gælder både i redigeringstilstand og læsetilstand. Markere alt indhold i dokument.

Kopiere markeret tekst eller objekt.

Flytte element på liste eller i tabel en linje eller række ned. Du kan bruge genvejstaster i stedet for musen, når du arbejder i Windows. Du kan åbne, lukke og navigere i menuen Start, på skrivebordet, i menuer, dialogbokse og på websider ved hjælp af tastaturgenveje.

Tastaturgenveje kan også gøre det nemmere at arbejde interaktivt med computeren. At det er en historisk eftermiddag i Haderslev Domkirke er ikke svært at få øje på. For i koret sidder ikke kun én, men flere præster. I forskellige præstekjoler og som repræsentanter fra mange forskellige kirkesamfund i stiftet. Både den katolske kirke, Brødremenigheden, den reformerte kirke, Pinsekirken . Ved at markere flere videoer og billeder kan du arbejde med dem alle på en gang, f. Du kan markere en hel mappe eller et helt album ved at klikke på album- eller mappenavnet i mappeoversigten.

I et forsøg på at overbevise vælgerne gjorde premierminister Theresa May det i går klart, at hun var klar til et opgør med menneskerettighedslove, hvis de kom i vejen for nye tiltag i terrorbekæmpelsen. Nordkorea bliver ved med at affyre missiler, så naboerne bliver mere og mere frustrerede. Den mest almindelige måde at gøre dette på, er ved at klikke og trække markøren over det tekstudsnit, der skal markeres. Du kan dobbeltklikke på et ord for at markere. Når du vil fjerne markeringen, klikker du blot et andet sted i dokumentet.

Få mere at vide om, hvordan du markerer celler, områder, hele kolonner eller rækker eller indholdet af celler, og se, hvordan du hurtigt kan markere alle dataene i et regneark eller en Excel-tabel. Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder.

Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig.

Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, . Når både politikere og borgere er enige om, at lovgivningen på et bestemt område er uholdbar, men uanset demokratisk legitimitet ikke kan agere, er det gift for både demokrati og menneskerettigheder. For 1år siden blev slavekolonien Dansk Vestindien solgt til amerikanerne, hvilket Løkke markerer. Funktionen er stadig ved at blive testet, men kan få betydning for, hvordan historier bliver prioriteret i brugernes nyhedsfeed. Author: JULIE FOGDE, Category: News. Det mener projektleder, Flensborgs tidligere overborgmester, Simon Faber:.

Gør det muligt at markere tekst- og grafikrammer og arbejde med et objekt vha. Hvis du klikker på håndværktøjet til indhold (ringen), der vises, når du lader musemarkøren hvile på et billede, kan du manipulere med billedet i rammen uden at skifte til værktøjet Direkte markering.