Brændselscelle effektivitet

Men når det gælder transportsektoren, så tror jeg helt sikkert på, at HT-PEM- cellen har fremtiden for sig som såkaldt range-extender til en elbil, hvor brændselscellen kan oplade batteriet ved længere køreture. Og den lidt lavere effektivitet kan nemt opvejes af lavere udgifter til lagertank og infrastruktur, . Virkningsgraden af elektrolysecelle. Karakteristik og effektkurve for brændselscelle. Form˚alet er overordnet at illustrere det kompromis, man m˚a indg˚a mellem maksimal ef- fekt og maksimal effektivitet , og at motivere til forskning i forbedring af teknologien.

ANIMATION: Her kan du se, hvordan en brændselscelle danner elektrisk energi.

En brændselscelle producerer strøm ved hjælp af en kemisk proces. Formålet for denne rapport var at undersøge en brændselscelles effektivitet og dens nyttevirkning. Dette blev gjort ved først at danne brint i en elektrolyse, hvorefter der bliver afbrændt i en brændselscelle.

Vi skulle også efterforske hvor meget hydrogen der blev brugt for at en brint bil kan køre. Derfor kan man opnå høj effektivitet selv ved lave tem- peraturer (figur 4). Vejen fra den kemiske energi i et brændsel til elektrisk energi (strøm). Nederst via en brændselscelle.

Brændselsceller anvendes bl.

Alle har det tilfælles, . Den kemiske reaktionsmetode i brændselsceller gør at den teoretiske og i mange tilfælde også praktiske virkningsgrad af omsætning fra kemisk energi til elektrisk energi er væsentligt højere end . Denne type brændselsceller kan forbrænde en række forskellige stoffer, eksempelvis naturgas, ammoniak og træsprit, og energiomsætningen udmærker sig ved høj effektivitet og næsten intet spild. For begge typer brændselsceller gælder det, at holdbarheden er begrænset – typisk ganske få år. I modsætning til almindelige forbrændingsmotorer brænder de ikke brændstof af for at bevæge stempler og aksler.

Det skyldes hovedsageligt . I dette forsøg kan du lave en brændselscelle og lære hvordan de virker. Reaktoren er så effektiv, at kun af energien går tabt. Sammenligner man brintbilen og elbilen bid for bi så vinder elbilen klart på effektivitet og pt også på pris i både indkøb og drift. Desuden tabes en del energi . Fordelen ved brændselsceller er, at omdannelsen af den kemiske energi sker med stor effektivitet , med lave emissioner, og ved et lavt støjniveau. Det betyder, at effektiviteten er den samme uanset brændselscellens størrelse.

Deltagelse i IEA Annex sikrer indflydelse på de internationale programmer for brint og brændselsceller med fokus på PEM. Der findes flere typer brændselsceller , men generelt kan man . Med gennemførelse af det hér ansøgte projekt, forventes det, at effektiviteten kan hæves til ved en højere el- effektivitet og genvinding af spildvarme fra strømforsyningen til opvarmning af. Med en Introduktion af en strøm generator produkt baseret på brændselsceller og methanol søges det at erstatte Diesel generatorer til telekommunikations marked i regioner med ingen eller ringe strømforsyning.

Løsningen vil reducere COudledning samt effektivisere total økonomien med bedre konverterings effektivitet.