Brandbeskyttelse af stål

Bærende stålkonstruktioner skal beskyttes mod brand. Til det formål har Knauf udviklet Fireboardpladen, som kan anvendes i alle typer af byggeri og i dag benyttes i både boligbyggeri, institutioner og erhvervsbyggeri. For at beskytte så godt som muligt skal pladen være helt uden brændbart materiale. Stål har i mange år været meget populært i bygningskonstruktioner, på trods af, at det har forholdsvis dårlige egenskaber i brandmæssig henseende.

Derfor bliver brandsikringen af de bærende elementer vital for nye byggerier bygget op omkring ståldragere. CONLIT er effektivt i opsætningsfasen.

I de fleste bygninger i dag benyttes stålkonstruktioner som en del af den bærende konstruktion og stålet skal derfor brandbeskyttes. En stålkonstruktion som udsættes for brand vil få en temperaturstigning og dermed reduceres bæreevnen kraftigt. Derfor stål brandbeskyttelse i de fleste bygninger. Er der tænkt på type af . Knauf Fireboard er en ubrændbar gipsplade med en kerne af special- gips, som på begge sider og lang- kanter er beklædt med en ubrændbar glasvlies. Pladen har rette glasvliesbe- klædte langkanter og skårne kortkan- ter.

Stenuld er sikker brandbeskyttelse. Stål -trapez pladetag kan også beskyttes til REI60. Systemet er testet og godkendt til at yde brandbeskyttelse i op til 1minutter.

Glasroc F FireCase anvendes til. Diagrammer er baseret på en dimensionerende stål – temperatur på 500° C, hvilket normalt indebærer at. System til beklædning af bærende stålkonstruktioner for brandbeskyttelse i op til 1minutter.

Gyproc er et registreret varemærke tilhørende Saint- Gobain. Monteringsvejledning 3- og 4-sidet brandbeskyttelse. Ved søjler over m, anvendes T- lasker, Figur der forstærker lasken i flangen. Lasker skal altid være min.

Til brandbeskyttelse af stål i tørre miljøer, indendørs. Høj brandmodstandsevne – selv ved mindre tykkelser. Monteres uden clips eller hjælpeprofiler. Hvor mange minutter stålet skal brandbeskyttes.

Man skal kende den ståltempera- tur, der er kritisk for stålets bæ- reevne ved den rette last. Denne temperatur kan i mange tilfælde oplyses af den ingeniør, der er tilknyttet byggesagen. Eksponeres stålet for brand fra.

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner. SikkerhedsBranchen, udvalget for Passiv Brandsikring. Når stål udsættes for varme, reduceres styrken af . Vi har en betydelig faglig viden og erfaring – opsamlet gennem mere end års arbejde med isoleringsopgaver i ind- og udland.

Vi udarbejder konstruktive løsninger til beklædning og passiv brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner, . Bygninger, som i dag rejser sig i beton og murværk, vil i fremtiden adoptere fremgangsmåder fra højhusbyggeriet og i stigende grad anvende stål stil de bærende konstruktioner. Stålprofilerne har en stor bæreevne, og giver mulighed for slanke konstruktioner. Imidlertid er passiv brandbeskyttelse ofte nødvendig – og påbudt – for at bevare konstruktionens stabilitet i tilfælde af brand.

Se hvordan anbefaler dette . Stål kan ikke tåle opvarmning fra en brand uden at styrken reduceres. Hvis stålkonstruktioner ønskes synlige, kan anvendes . Brandsikring af stålkonstruktioner Fireboard er en uorganisk gipsplade, som er godkendt til brandbeskyttelse af stålkonstruktioner. Gipsplader er klassificeret som ikke brændbart materialer og er derfor velegnet til brandsikring. Der skal ikke fjernes meget brandsikring, før en stålkonstruktion begynder at svigte,” siger ingeniør i brandbeskyttelse , Jonathan Barnett, som var med til at undersøge ruinerne i . Vores dokumenterede og godkendte løsninger sikrer optimal brandbeskyttelse af stål. Vi har løsninger der giver op til 1min brandbeskyttelse af stål.

Ikke brændbar kalciumsilikat, A1. PROMATECT plader giver en enkel og sikker løsning til brandbeskyttelse af stålkonstruktioner. Det simple montageprincip uden brug af clips eller profiler giver både en kortere arbejdstid samt ekstra konstruktionsfordele, såsom varmeisolering, fugttolerance samt et godt underlag for komplettering.

Hos Hovedstadensmalerenterprise , står vi nemt for brandisolering af alle former for stål og beton.