Brunata årsopgørelse

Brunata måler energiforbrug, sørger for fakturering på grundlag af faktisk forbrug, øger bevidstheden om ressourceforbrug og støtter miljø- og cleantech initiativer. Brunata garanterer, at lovens krav til måling og fakturering af varme overholdes, så serviceringen af forbrugsdata kan nemt overlades. Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål inden for varme, van energi og indeklima, samt information om din regning og forståelse heraf.

Skriv dato for modtagelse af årsopgørelse fra forsynings- selskab. Skriv de udgifter som skal indgå i regnskab, se eks.

Udgifterne findes på årsopgørelse fra forsynings- selskab. Har du hørt, hvad 1kunder siger om Brunata ? Del din mening i dag, og hjælp med at bygge tillid online. Har du pc med netadgang, så kan du selv følge dit forbrug hos Brunata. Du skal bruge en kode for at logge ind på Brunatas onlineservice. Koden kan du få på ejendomskontoret.

Du vil modtage din årsopgørelse i april måned. Tilbagebetaling eller efterbetaling kan forventes den 1.

Du får din årsopgørelse omkring den 20. Flytteaflæsning sker elektronisk på overtagelsesdagen. Både sælger og køber får . Det kan I se på specifikationen. Det er ligesom i trafikken – man skal uden om de gule kegler. Se, om dit varmeforbrug er fornuftigt, eller om det ligger i den høje ende.

Og få hjælp til at gøre regningen mindre. Da du fortsat er lejer i din nuværende lejlighed og lejen ikke ændres, vil der ikke ske ændring i boligsikringen i genhusningsperioden. Forbrugsregnskabet skal laves af Brunata og indgår i din årsopgørelse.

Ved I noget om hvornår der kommer årsopgørelse fra Brunata ? Hvornår kommer mit næste forbrugsregnskab? Betaling: a conto hver måned sammen med husleje. Dit regnskab baseres på leverandørens samlede årsopgørelse for hele afdelingen. Dit forbrugsregnskab skal ifølge loven være udsendt senest måneder efter skæringsdatoen. Bent Schmidt orienterede omkring lovgrundlaget, for reduktion af merudgif- ten for rumopvarmning.

Formålet for denne forde- ling er at man skal betale det samme som i en bolig der ikke udsat beliggenhed.

Odinsgaard henvender sig til Brunata for hvorfor det ikke fremgår af årsopgørelse. Få svar på spørgsmål om alt fra boligsøgning, indflytning, og råderet til bytte af bolig, husleje, opsigelse og meget mere. Lejemålet skal afleveres rengjort – kontakt evt. Brunata får besked af boligselskabet og sørger for aflæsning.

El-målere aflæses af viceværten i både fraflyttet og midlertidig bolig. Bygningstegninger med planer-, snit, og facadeopstalter. Der foretages varmefordelingsregnskab af Brunata på baggrund af individuel varmemåling. Der korrigeres for lejligheder med termisk udsat beliggenhed.

Der foretages ikke bi-måling af . Varmefordelingsregnskab.