Co2 køleanlæg

Vibocold er Danmarks førende totalleverandør inden for kommercielt køl og frys. Det er ikke er dyrere at bygge klimavenlige køleanlæg , lyder det nu fra supermarkedskæden Netto. Heller ikke, selv om anlægget er skræddersyet og verdens største.

Et nyt, klimavenligt industrieventyr er måske på vej. De nye COanlæg er fremtidens køleanlæg. Disse anlæg kan bygges op som store eller små anlæg, afhængigt af nedkølings .

Find de seneste nyheder fra Arctis om CO2-køling. Arctis leverer CO-baserede køleanlæg , fryseanlæg til supermarkeder og industrien. En teknisk markedsanalyse på brugen af CO- køleanlæg hos mælkeproducenten i Danmark. Projekt: Bachelorprojekt.

Lars Bang Vestergaard for Christian Krupa Jacobsen. Uddannelsesinst: AAMS – Aarhus Maskinmesterskole. Nærværende rapport beskriver gennemførelsen af projektet ” COsom kølemiddel i varmepumper”.

Thermo king der leverer køleanlæg til transportbranchen, har udviklet et anlæg der kører på, ja det lyder.

Pack Calculation Pro – Årsenergiforbrug af køleanlæg – herunder transkritiske anlæg Simpel ettrins CO- Undervisningsprogram til illustrering af transkritiske processer CoolPack – Kredsprocesberegning. Advansor producerer køleanlæg med CO- et naturligt kølemiddel med høj effektivitet. COlidt anderledes, end man er vant til. Det er nødvendigt på ny at overveje, hvordan man laver køleanlæg , men på trods af dette er gevinsterne ved COikke til at kom- me udenom.

Som industriel køletekniker er man vant til at arbejde med et kølemiddels log(P)-H diagram. Denne At-vejledning handler om de særlige krav og vejledende retningslinjer, der gælder, når man skal opstille, bruge og vedligeholde køleanlæg og varmepumpeanlæg samt indrette et maskinrum i forbindelse med et køleanlæg mv. Arbejdstilsynet anser retningslinjerne i denne vejledning for at være god teknisk praksis. Udvidelsen af terminal på ca. Copenhagen Airport Shopping Center, som kan håndtere den øgede passagertilvækst.

Til de kommende restauranter og butikker er Kølegruppen blevet udvalgt til at levere et transkritisk Coboosteranlæg, som . I forhold til traditionelle kølesystemer vil man i første omgang forvente et mer-energiforbrug for køleanlæg , der benytter COsom kølemiddel. Dette skyldes den lave kritiske temperatur for COpå ca. C der bevirker, at mange anlæg vil operere transkritisk i dele af driftstiden.

CO-aftryk fra køleanlæg – både direkte og indirekte. COkøleanlæg og andre produkter. Danfoss er med sit erfaringsgrundlag fra tusindvis af både transkritiske installationer og kaskadeinstallationer en pålidelig partner.

Alle CO- komponenter gennemtestes for at sikre, at de kan håndtere de specielle egenskaber, der er for CO2. Danmark og Norge har været foregangslande for Thermo Kings satsning på CO- køleanlæg.

Nu er teknologien for alvor ved at være færdigudviklet og bliver udbredt i Holland og derfra til resten af Europa. HFC kølemidlerne er under pres, da de belaster miljøet voldsomt.